Pim Jansen
Pim Jansen Banen & Salaris 22 sep 2023
Leestijd: 2 minuten

Het inkomen in Nederland per migratieachtergrond

Recente cijfers van het CBS laten zien wat het gemiddelde inkomen in Nederland is. Hierbij zijn verschillen te zien in migratieachtergrond, zonder daar direct conclusies aan te verbinden. Feit is dat Nederlanders met een Nederlandse achtergrond niet het meest verdienen in eigen land.

Het gemiddelde inkomen in Nederland is weergegeven in persoonlijk primair, persoonlijk en gestandaardiseerd. In dit artikel richten we ons op het persoonlijk primair inkomen, wat de meest logische weergave is. Onderaan dit artikel lees je waaruit dit is opgebouwd.

Het gemiddelde inkomen in Nederland

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn geraamd op 17 augustus 2022. Een recente weergave van het gemiddelde inkomen in Nederland, dus. De bedragen die je ziet, zijn jaarinkomens. Het algehele gemiddelde is 46.700 euro per jaar. Alle gemiddeldes zullen in 2023 misschien al iets hoger ligt, maar in dit artikel gaat het om de verhoudingen tussen migratieachtergronden.

Migratieachtergrond: Nederland

Om te beginnen met het gemiddelde inkomen in Nederland onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dit zijn net niet de grootverdieners.

  • Gemiddeld persoonlijk primair inkomen: 47.500 euro

Werknemers binnen deze groep met een vast dienstverband verdienen gemiddeld 59.000 euro per jaar. Fulltime uitzendkrachten moeten het doen met 30.500 euro per jaar. Zelfstandigen met personeel binnen deze categorie verdienen jaarlijks 64.500 euro.

Migratieachtergrond: alles behalve Nederland

Dan het gemiddelde in Nederland onder alle mensen met een migratieachtergrond, nog niet onderverdeeld in westers en niet-westers.

  • Gemiddeld persoonlijk primair inkomen: 43.900 euro

Migratieachtergrond: westers

De grootverdieners in Nederland zijn mensen met een westerse migratieachtergrond.

  • Gemiddeld persoonlijk primair inkomen: 49.300 euro

Werknemers met een vast dienstverband binnen deze categorie hebben zelfs een gemiddeld persoonlijk primair inkomen van 62.300 per jaar.

Migratieachtergrond: niet-westers

Wat betreft het gemiddelde inkomen in Nederland komen de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond er het meest bekaaid van af.

  • Gemiddeld persoonlijk primair inkomen: 39.100 euro

Meer specificaties, toelichtingen en details en per werkkring vind je in dit overzicht van het CBS.

Gemiddeld persoonlijk primair inkomen

Het persoonlijk primair inkomen omvat salaris uit arbeid en uit eigen onderneming. Omdat vermogensinkomen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden, is dit bestanddeel buiten beschouwing gelaten.

Uit arbeid: loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever) zijn hiertoe gerekend. Loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen.

Uit eigen onderneming: het fiscale resultaat uit onderneming, vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.

Veel verdienen is één ding, veel opbouwen is een tweede. Lees hoeveel spaargeld Nederlanders hebben per leeftijd, en kijk jezelf eventueel even goed in de spiegel aan.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.