Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 24 mei 2024
Leestijd: 2 minuten

Zoveel rijker is Nederland door cocaïne, xtc en andere drugshandel

De Nederlandse economie verdient niet alleen geld via de legale paden. Ook de illegale markt draagt bij, onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zoveel wordt er verdiend met cocaïne, dat ons bbp een dubieuze boost geeft.

Het onderzoek van het CBS richt zich op de illegale activiteiten in 2021 in Nederland. In totaal werd er binnen de grenzen van ons land in dat jaar zo’n 17 miljard euro verdiend met allerlei illegale praktijken.

Cocaïne voedt Nederlandse economie

Die 17 miljard euro vindt haar weg buiten Nederland, niet alles van deze verdiensten blijft hier. Toch werd de Nederlandse economie zo’n 4,5 miljard euro rijker via de illegaliteit. Dat bedrag staat gelijk aan een half procent van het totale Nederlandse bruto binnenlands product (bbp).

Cocaïne-verdiensten in Nederland

Het grootste aandeel van deze verdiensten werd verdiend met de handel in cocaïne. In totaal was deze markt goed voor zo’n 10,7 miljard euro in 2021. Van dat bedrag bleef zo’n 1,2 miljard euro in Nederland, waardoor het onderdeel uitmaakt van het bbp. De overige 9,5 miljard euro ging naar buitenlandse economieën.

Cannabisinkomsten

Naast cocaïne draagt ook cannabis bij aan de Nederlandse economie. Niet alleen via illegale paden, maar ook gelegaliseerde verkoop. In totaal waren de cannabisverdiensten goed voor een bijdrage van 1,4 miljard euro aan de Nederlandse economie. Cannabis was goed voor een totaalbedrag van 1,6 miljard euro. Daarvan ging 0,2 miljard euro naar buitenlandse economieën. Ja, het Nederlandse bbp verkeert deels in een roes.

Synthetische drugshandel en het bbp

Cocaïne en cannabis zijn natuurproducten, al krijg je het eerstgenoemde met allerlei troep erdoorheen. Maar dan is er natuurlijk ook nog de handel en productie van synthetische drugs zoals xtc. In 2021 was die goed voor zo’n 3,2 miljard euro, blijkt uit de schatting van het CBS. Daarvan bleef 1 miljard euro binnen de Nederlandse economie. Twee derde van deze verdiensten – ruim 2 miljard – droeg bij aan buitenlandse economieën.

Naast de verdiensten via cocaïnehandel en -productie, cannabisverdiensten en verdiensten uit de handel en productie van synthetische drugs wordt er geld verdiend met prostitutie. Dat bleek in 2021 te gaan om in totaal 0,7 miljard euro. De illegale handel in tabak leverde de Nederlandse economie 0,1 miljard euro op. Bij elkaar droegen cannabis, prostitutie en de illegale tabakshandel zo’n 2,4 miljard euro extra voor de Nederlandse economie.

Dit salaris verdien je als anti-witwasser zonder specifieke opleiding

Check ook het bbp van Nederland per hoofd van de bevolking.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.