Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 17 mei 2024
Leestijd: 2 minuten

Het vermogen per leeftijd én opleiding in Nederland naar verse data

Hoe groot is het eigen vermogen van Nederlanders per leeftijd? Het liefst zouden we allemaal weleens een kijkje in de portemonnee van de buurman nemen. Dat blijkt knap lastig, maar gelukkig is daar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met antwoorden.

Jaarlijks brengt het CBS de Monitor Brede Welvaart uit. In deze rapportage wordt gekeken naar het vermogen van verschillende generaties en (financiële) zekerheid van onze toekomst. Het kersverse rapport is in week 20 van 2024 gepubliceerd en geeft een inkijkje in de portemonnee van 2022. Benieuwd naar het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens? Dit bedrag hebben we gemiddeld op jaarbasis te besteden.

Het eigen vermogen in Nederland

Back on topic. Het totale vermogen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland bedroeg in 2022 zo’n 2490 miljard euro. Dat vermogen is opgebouwd uit 3421 miljard euro aan bezittingen, min 931 miljard euro aan schulden. Het doorsnee vermogen (ook wel de mediaan) bedroeg op basis van deze cijfers 135.100 euro per huishouden.

Tot het eigen vermogen behoort ook de eigen woning. Daardoor zijn de huizenprijzen en het wel of niet in bezit zijn van een eigen woning van grote invloed op het vermogen. Zo’n 60 procent van de huishoudens was in 2022 in het bezit van een eigen woning. Het doorsnee vermogen van ruim 135.000 euro per huishouden in 2022 was in 2019 minder dan de helft. De grote stijging is vooral te wijten aan de sterk gestegen huizenprijzen gedurende diezelfde periode.

Het vermogen per leeftijd

In onderstaande tabel vind je het doorsnee vermogen per leeftijdsgroep in Nederland in 2022. De groep van 65 tot 75 jaar heeft het grootste eigen vermogen: zij bezitten zo’n 213.900 per huishouden. Tot welke leeftijdscategorie het huishouden behoort, wordt bepaald door de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

LeeftijdEigen vermogen
Jonger dan 25 jaar0 euro
25 tot 35 jaar17.900 euro
35 tot 45 jaar124.200 euro
45 tot 55 jaar185.000 euro
55 tot 65 jaar239.600 euro
65 tot 75 jaar264.900 euro
75 jaar en ouder213.900 euro
Gemiddeld135.100 euro
Bron: CBS Monitor Brede Welvaart 2024

Het vermogen per opleidingsniveau

Naast het eigen vermogen per leeftijd heeft het CBS ook een analyse gemaakt van het eigen vermogen per opleidingsniveau. Hierbij gaat het om de hoogst behaalde onderwijsvorm; uitgesplitst in lager onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs.

En dat blijkt enorme verschillen op te leveren. Huishoudens met een hoger opgeleide hoofdkostwinner hebben een doorsnee eigen vermogen van 249.700 euro. De huishoudens met een laagopgeleide hoofdkostwinner hebben een doorsnee eigen vermogen van 26.100 euro.

Hoogst behaalde onderwijsniveauVermogen
Lager onderwijs26.100 euro
Middelbaar onderwijs127.000 euro
Hoger onderwijs249.000 euro
Bron: CBS Monitor Brede Welvaart 2024

Wil jij meer weten over de welvaart in Nederland? De volledige Monitor Brede Welvaart kun je gratis downloaden via de website van Rijksoverheid.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.