Jana Witteman
Jana Witteman Belasting & Toeslagen 13 jan 2024
Leestijd: 3 minuten

Zoveel belasting over vermogen betaal je in 2024 per spaartegoed

De belastingaangifte in maart is misschien nog ver weg, maar toch is het verstandig om vast te anticiperen op de vermogensbelasting die je dit jaar betaalt. Zoveel vermogensbelasting betaal je in 2024, afhankelijk van je spaarbedrag.

Ook nieuwsgierig naar de verdere fiscale veranderingen die met ingang van het nieuwe jaar zijn gestart? Lees in dit eerder verschenen artikel wat de belastingveranderingen in 2024 je gaan kosten of opleveren.

Vrij van vermogensbelasting

Op 1 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Dit jaar doe je aangifte over fiscaal jaar 2023. In dit artikel richten we ons dan ook op de belastingtarieven van vorig jaar, omdat die leidend zijn voor de belastingen die dit jaar na de belastingaangifte betaald worden.

Het heffingsvrij vermogen lag in 2023 op 57.000 euro. Er wordt gekeken naar het vermogen op 1 januari 2023. Had je op dat moment een bank- en spaartegoed van minder dan 57.000 euro zonder fiscaal partner of 114.000 euro met fiscaal partner? Dan ben je vrijgesteld van vermogensbelasting.

Rekenen met fictief rendement

In box 3 ‘sparen en beleggen’ worden verschillende vormen van vermogen van elkaar gescheiden. Zo kent box 3 de bank- en spaartegoeden, beleggingen en andere bezittingen en schulden. Voor alle drie categorieën wordt gewerkt met een ander rendementspercentage, ook wel het fictief rendement genoemd.

In de onderstaande tabel vind je de (voorlopige) tarieven voor het fictief rendement over 2023, zoals gecommuniceerd door Rijksoverheid. Het fictief rendement voor beleggingen is definitief vastgesteld op 6,17 procent.

Op basis van spaarrentegegevens van De Nederlandsche Bank heeft René Bruel, expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson een berekening gemaakt voor het fictief rendement op bank- en spaartegoeden. Op basis van gegevens van DNB komt het fictief rendement volgens hen uit op een tarief van 0,92 procent. Een stuk hoger dan het tarief van 0,01 procent dat vooralsnog door de Belastingdienst wordt gecommuniceerd.

Verschil in type vermogen

Het tarief voor vermogensbelasting – het percentage dat je betaalt over het fictief rendement – is voor 2023 vastgesteld op 32 procent.

Soort vermogen 2023 Nieuwe schatting
Bank- en spaartegoeden en contant geld 0,01 procent 0,92 procent
Beleggingen/andere bezittingen 6,17 procent
Schulden 2,57 procent

In onderstaande tabel schetsen we verschillende situaties en berekenen we de totale vermogensbelasting. Hiervoor gebruiken we het berekende fictief rendement van 0,92 procent. Het fictief rendement over beleggingen is vastgesteld op 6,17 procent.

Als we uitgaan van een vermogen van 150.000 euro zonder fiscaal partner, dan is het heffingsvrij vermogen 57.000 euro. Dan blijft er een bedrag van 93.000 euro over dat wordt belast in box 3. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een bank- en spaartegoed van 43.000 euro. Een fictief rendement van 0,92 procent levert een bedrag van 395,60 euro op. De resterende 50.000 euro vermogen uit dit voorbeeld zit in beleggingen. Met een fictief rendement van 6,17 procent zou dit 3.085 euro hebben opgeleverd.

Zoveel belasting betaal je per spaartegoed

Over het totale fictief rendement van 3480,60 euro betaal je vermogensbelasting van 32 procent. In dit geval kun je dan rekenen op een totaal te betalen vermogensbelasting van 1.113,80 euro.

Totale vermogen Heffingsvrij vermogen Bank- en spaartegoed
(0,92% geschat fictief rendement)
Beleggingen
(6,17% fictief rendement)
Tot. fictief rendement
(Absoluut)
Vermogensbelasting
(32 procent)
50.000 euro 50.000 euro 50.000 euro 0
100.000 euro 57.000 euro 43.000 euro
(395,60 euro)
0 395,60 euro 126,59 euro
100.000 euro 57.000 euro 21.500 euro
(197,80 euro)
21.5000 euro
(1326,55 euro)
1.524,35 euro 487,80 euro
150.000 euro 57.000 euro 43.000 euro
(395,60 euro)
50.000 euro
(3.085 euro)
3.480,60 euro 1.113,80 euro

Het definitieve tarief voor fictief rendement over bank- en spaartegoeden in 2023 laat nog op zich wachten. In bovenstaande voorbeelden wordt gerekend met het fictief rendement van 0,92 procent. Het definitieve percentage dat zal worden gehanteerd door De Belastingdienst volgt later.

Nieuwe belasting in de supermarkt in 2024

Benieuwd welke belastingveranderingen er in 2024 in de supermarkt zijn doorgevoerd? Lees dan hier meer over onder meer de suikertaks.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.