Jana Witteman
Jana Witteman Belasting & Toeslagen 4 mrt 2024
Leestijd: 3 minuten

Belastingaangifte 2023: zoveel mag je nu belastingvrij sparen

Het is tijd voor de Belastingaangifte 2023. Verzamel de juiste documenten en verdiep je in deze vergeten aftrekposten, om te voorkomen je dat je geld laat liggen. Maar hoeveel spaargeld en vermogen mag je eigenlijk ‘gratis’ bezitten?

Wist je dat gemeentelijke belastingen per regio een ander prijskaartje hebben? Zo betaal je in de duurste gemeente drie keer zoveel afvalstoffenheffing als in de goedkoopste. En in deze gemeente betaal je helemaal geen afvalstoffenheffing.

Belastingaangifte 2023

Terug naar de belastingaangifte van 2023, waar nationale regels gelden en je in iedere gemeente even duur (of goedkoop) uit bent. Tussen 1 maart en 1 mei hebben we de tijd om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Ook als je geen aangiftebrief ontvangt, is het alsnog verstandig om je aangifte in te sturen. Het kan namelijk zijn dat je geld terugkrijgt, zonder dat je een oproep van de Belastingdienst ontvangt. Lees meer over wie de aangifte moet insturen.

Heb je recht op een teruggaaf van 17 euro of hoger? Dan krijg je het bedrag van de Belastingdienst terug. Blijkt na het invullen van het aangifteformulier dat je minder dan 52 euro moet terugbetalen? Dan wordt het openstaande bedrag kwijtgescholden en betaal je niets.

Belastingvrij spaargeld en vermogen

Een onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting gaat over het eigen vermogen. Onder het eigen vermogen vallen onder meer betaalrekeningen, spaarrekening, contant geld, aandelen, obligaties, crypto’s, een tweede woning, schulden, vorderingen en het creditcardsaldo. Contant geld dien je vanaf 596 euro op te geven.

Ben je in het bezit van een woning waar je zelf woont? Dan telt deze woning niet mee voor het eigen vermogen. Voor veel Nederlanders bestaat het vermogen uitsluitend uit spaargeld, maar steeds meer mensen hebben nu ook aandelen of crypto.

Het heffingsvrij vermogen

In Nederland kennen we het heffingsvrij vermogen. Over dat deel betaal je geen belasting. Het heffingsvrij vermogen van 2023 was gelijk aan 57.000 euro zonder fiscaal partner. In 2022 was dit nog 50.650 euro. Het heffingsvrij vermogen is dus verruimd.

Heb je een fiscaal partner? Dan is het heffingsvrij vermogen twee keer zo hoog. In 2023 was dat 114.000 euro. De peildatum voor het vermogen is voor de Belastingaangifte 2023 is 1 januari 2023. Goed om rekening mee te houden.

Schuldenaftrek

Belangrijk om niet te vergeten: bepaalde schulden mag je van het eigen vermogen aftrekken. Daarmee verlaag je het eigen vermogen en betaal je uiteindelijk minder vermogensbelasting (mits je überhaupt meer vermogen hebt dan het bedrag van 57.000 euro heffingsvrij vermogen).

Je kunt niet zomaar de gehele schuld aftrekken. Voor de aftrek van schulden geldt namelijk een schuldendrempel. Deze drempel is bij de Belastingaangifte 2023 gelijk aan 3.400 euro. Bij fiscaal partnerschap wordt de drempel verdubbeld: dan mag je het bedrag boven de 6.800 euro van het vermogen of spaargeld aftrekken.

Fictief rendement op eigen vermogen

In december 2021 zijn er veranderingen doorgevoerd omtrent de zogenoemde Box 3 heffing. Het percentage vermogensbelasting over 2023 is 32 procent. Dat percentage betaal je níet over het gehele vermogen, maar over het rendement; het zogenoemde fictief rendement. De percentages vind je in onderstaande tabel. Sinds dit jaar wordt er gekeken naar de reële verdeling van het vermogen.

Soort vermogen Rendementspercentage
Bank- en spaartegoed 0,92 procent
Beleggingen en andere bezittingen 6,17 procent
Schulden 2,46 procent

Rekenvoorbeeld spaargeld Belastingaangifte 2023

Stel dat je 150.000 euro spaargeld hebt, geen schulden, geen overige investeringen en geen fiscaal partner, dan heb je te maken met een rendementspercentage van 0,92 procent. Het belastbaar rendement komt uit op 1.380 euro.

Omdat er geen schulden zijn, is de rendementsgrondslag gelijk aan 150.000 euro. Daar mag je het heffingsvrij vermogen vanaf aftrekken. Daarmee komt de grondslag sparen en beleggen uit op een bedrag van 93.000 euro. Dat bedrag deel je door de rendementsgrondslag van 150.000 euro. Dat komt uit op een percentage van 62 procent. Het persoonlijk voordeel uit sparen en beleggen is in dit geval 855 euro (62 procent van 1.380 euro). Over dat bedrag betaal je 32 procent vermogensbelasting. In dit voorbeeld betaal je 273 euro vermogensbelasting.

Wil je jouw persoonlijke vermogensbelasting berekenen voor de Belastingaangifte 2023? Dan zijn er verschillende rekentools die je kunt raadplegen. Gebruik deze rekentool van BerekenHet, of deze tool van de Belastingdienst.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.