Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 9 apr 2024
Leestijd: 2 minuten

Zoveel sparen Nederlanders in 2024 en veel hebben meer dan 50K

Hoeveel sparen Nederlanders en wat is het spaartegoed van Nederlandse huishoudens? Een overzicht van data uit 2024.

Het liefst zouden we van tijd tot tijd een kijkje nemen in de portemonnee van een ander. Maar dat is niet makkelijk. Gelukkig doet het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) onderzoek naar het kasboek van anderen. Wat blijkt? Een grote groep mensen heeft geen spaargeld, al zijn er ook veel die met gemak 50 duizend euro bij elkaar sparen.

Ook per leeftijd liggen de bedragen van het eigen vermogen flink uiteen. Dit is het gemiddelde- en mediaan spaarbedrag per leeftijd. Maar nu richten we ons nu op het sparen per huishouden.

Spaargedrag in Nederland

Het percentage Nederlanders dat gemakkelijk rond kan komen in Nederland is sinds 2018 gestegen van 34 naar 42 procent, blijkt uit het Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2024. Toch is er ook een groep mensen die niet is opgewassen tegen financiële tegenslagen, omdat het hen niet lukt om te sparen.

Zo’n 12 procent van de huishoudens spaart niet. Van de huishoudens die wél sparen, spaart ruim een vijfde niet consequent. Zij potten bijvoorbeeld alleen op het moment dat er geld over is, of er extra geld binnenkomt. Zo’n 66 procent van de huishoudens spaart wel iedere maand.

Het Nibud adviseert huishoudens in ieder geval 10 procent van het netto maandinkomen te sparen. Op die manier kun je een buffer opbouwen en om financiële tegenvallers op te vangen. Toch lukt dat niet bij iedereen, zo blijkt. Zo’n 28 procent van de huishoudens spaart minder dan 10 procent en 12 procent lukt het helemaal niet.

SpaargedragAantal huishoudens (in procenten)
Spaart niet12
Spaart minder dan 10 procent van het inkomen28
Spaart 10 procent van het inkomen24
Spaart meer dan 10 procent van het inkomen29
Anders6
Bron: Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2024

Hoeveel sparen huishoudens?

Sommige huishoudens sparen niets, anderen veel meer dan 10 procent per maand en weer anderen rond de aanbevolen 10 procent. In het onderzoek heeft het Nibud ook navraag gedaan naar de hoeveelheid spaargeld op de spaarrekening.

Daaruit blijkt dat zo’n 18 procent van de Nederlandse huishoudens meer dan 50.000 euro spaargeld heeft. Gezien er in Nederland in 8,4 miljoen huishoudens zijn in 2024, betekent dit dat ruim 1,5 miljoen huishoudens meer dan 50 duizend euro hebben.

Zo’n 26 procent heeft 10.000 tot 50.000 euro achter de hand. Iets minder dan een vijfde van de huishoudens heeft 2.500 tot 10.000 euro als buffer. Ruim een kwart van de huishoudens heeft minder dan 2.500 euro op de spaarrekening.

SpaarbedragAantal huishoudens (in procenten)
Minder dan 2.500 euro26 procent
2.500 tot 10.000 euro17 procent
10.000 tot 50.000 euro26 procent
Meer dan 50.000 euro18 procent
Anders12 procent
Bron: Nibud-rapport Geldzaken in de praktijk 2024

Van de spaarders is niet iedereen ervan overtuigd voldoende geld achter de hand te hebben. Zo heeft 35 procent van de huishoudens het idee niet genoeg te hebben om een klap te vangen. Een meerderheid – namelijk 56 procent – denkt wel voldoende te hebben.

Wil jij je inkomsten vergroten, om op die manier ook meer te kunnen sparen? Check hier in welke sectoren het salaris het hardst is gestegen in 2024.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.