Alrik de Jong
Alrik de Jong Reizen 12 jul 2021
Leestijd: 6 minuten

21 Nationale Parken in Nederland om deze zomer te bezoeken

Op vakantie naar het buitenland mag inmiddels weer, maar Nederland vanwege oprukkende varianten van COVID-19 toch even wat verstandiger dit jaar. En om de woorden van Johan Cruijff maar weer eens aan te halen: ‘ieder voordeel heb zijn nadeel’. Nu heb je eindelijk eens tijd om te ontdekken hoe mooi Nederland is. Alle Nationale Parken die ons land rijk is op een rij.

Van Nationale Parken op onze waddeneilanden tot de Hoge Veluwe en het uiterste zuiden van ons kleine land; Nederland is behoorlijk gevarieerd. Overal kom je weer andere natuur en dieren tegen tijdens de talloze fiets- en wandelroutes. Bekijk dit overzicht ter inspiratie voor een vakantie in eigen land.

1. Nationaal Park Nieuw Land – Flevoland

Grootte: 290 vierkante kilometer

Nieuw Land is het eerste Nationale Park in Flevoland, de jongste provincie van Nederland. Het natuurgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee en staat dus eigenlijk symbool voor heel Nederland. Het gaat om een gebied met een grootte van 29.000 hectare, dat ontstaan is door inpoldering. Het gebied is een samenvoeging van de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Trintelzand in het Markermeer en de Marker Wadden. Nieuw Land is het nieuwste Nationale Park in Nederland. Het park is volop in ontwikkeling en moet een vogelparadijs worden. Lees en bekijk hier het complete masterplan.

2. Nationaal Park Lauwersmeer – Friesland, Groningen

Grootte: 60 vierkante kilometer

Bijzonder: ruige waddennatuur, water, veel vogels, orchideeën, Land van juffrouw Ali (orchideeënvelden), Dark Sky Park (nachtelijke duisternis komt hier optimaal tot haar recht).

3. Nationaal Park Schiermonnikoog – Friesland

Grootte: 54 vierkante kilometer.

Bijzonder: waddeneiland, ongerept, brede stranden, een van de meest natuurlijke gebieden van Nederland, enorme verscheidenheid aan landschappen, planten en dieren (waaronder zeehonden en vogels als de bergeend, blauwe kiekendief, tapuit , lepelaar en kleine zilverreiger, houtsnip en gekraagde roodstaart).

4. Nationaal Park De Oude Venen – Friesland

Grootte: 23 vierkante kilometer.

Bijzonder: veenmosrietlanden, blauwgraslanden, dotterbloemgraslanden, 500 soorten hoge planten, meren, veenplassen, petgaten, trilvenen, rietlanden, moerasbossen, otters, amfibieën, nog veel meer dieren.

5. Nationaal Park Drents-Friese Wold – Friesland, Drenthe

Grootte: 61 vierkante kilometer

Bijzonder: donkerste stukje van Nederland (extreem heldere sterrenhemel), bos, heide en stuifzanden, veel dieren (boommarter, ree, steenmarter, buizerd, havik, raaf, diverse spechtensoorten, wespendiefhazelworm, kamsalamander, levendbarende hagedis, adder, gladde slang, ringslang), bijzondere planten (klokjesgentiaan, lavendelhei, stekende wolfsklauw, zonnedauw).

6. Nationaal Park Dwingelderveld – Drenthe

Grootte: 37 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste natte heidegebied in West-Europa, afwisseling natte slenken en droge zandruggen, vennen, schaapskudden, schotse hooglanders, adders, vier heidesoorten, verscheidenheid aan planten en struiken.

7. Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa – Drenthe

Grootte: 100 vierkante kilometer

Bijzonder: zestien dorpen en gehuchten met in totaal 10.000 inwoners, beek, Hondsrug, ontstaan in voorlaatste ijstijd, keileemruggen, hunebedden.

8. Nationaal Park Weerribben-Wieden – Overijssel

Grootte: 100 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa, mozaïek van landschapstypen en ecosystemen zoals meren, sloten, vaarten, rietlanden, hooilanden, weilanden, moerasbossen en trilvenen. Een van de Nationale Parken in Nederland die veel internationale toeristen trekt en waar het nu dus een stuk rustiger is dan normaal.

9. Nationaal Park Sallandse Heuvelrug – Overijssel

Grootte: 35 vierkante kilometer

Bijzonder: Haarlerberg, Holterberg, Noetselerberg, Koningsbelten, heide, bos, laatste populatie korhoenders in Nederland, nachtzwaluw, hagedis, zandhagedis, ree, das, marter, bunzing, wezel, veel bomen, planten en struiken.

10. Nationaal Park Veluwezoom – Gelderland

Grootte: 50 vierkante kilometer

Bijzonder: prachtige natuur, bos, heide, grote zoogdieren als edelhert, damhert, ree en wild zwijn, kleine roofdieren zoals de vos, das, hermelijn en de zeldzame boommarter, vogels als de zeldzame ijsvogel, boomvalk, wespendief, raaf, nachtzwaluw, roodborsttapuit, veldleeuwerik, groene specht en zwarte specht.

11. Nationaal Park De Hoge Veluwe – Gelderland

Grootte: 55 vierkante kilometer

Bijzonder: prachtige natuur, bos, heide stuifzand, net als Veluwezoom ook grote zoogdieren en kleine roofdieren, exotische bomen, zonder overheidssubsidie geëxploiteerd, het is het enige Nationale Park in Nederland waar de verkoop van entreekaarten een belangrijke inkomstenbron vormt.

12. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – Utrecht

Grootte: 100 vierkante kilometer

Bijzonder: veelheid van landschapsvormen, waarvan de stuwwal de meest in het oog springende is, maar ook heidevelden, stuifzanden en uiterwaarden, meer dan honderd broedvogels, veel kleine roofdieren, groot rustgebied voor dieren.

13. Nationaal Park Duinen van Texel

Grootte: 43 kilometer

Bijzonder: duinen, strandvlakte, wandelroutes, zeehond, grijze zeehond, witsnuit dolfijn, wadvogels, veel verschillende natuurgebieden, wadvogels.

14. Nationaal Park Zuid-Kennemerland – Noord-Holland

Grootte: 38 vierkante kilometer

Bijzonder: kalkrijke duinen, prachtige wandelroutes, zeldzame plantensoorten zangvogels, locomotiefje (zeldzame sprinkhaan), grote zoogdieren als damhert, ree, konijn en vos, grote grazers (waaronder de Europese bizon wisent), twintig vlindersoorten.

15. Nationaal Park Oosterschelde – Zeeland

Grootte: 370 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste Nationaal Park van Nederland, unieke flora en fauna, zeehonden, bruinvissen, populair onder sportduikers, ooit een rivierarm met zowel zoet als zout water, bijzonder onderwaterleven als waaierkokerwormen, anemonen, Iers mos en zeekatten.

16. Nationaal Park De Biesbosch – Noord-Brabant, Zuid-Holland

Grootte: 90 vierkante kilometer

Bijzonder: waterrijk, kreken, wilgenvloedbossen, riviereilanden, zand- en slikplaten, veel vis, waaronder paling, baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, karper, snoek, snoekbaars, driedoornige stekelbaars en roofblei (vroeger ook zalm, forel en steur), broedvogels, unieke dieren als de otter en bever, ‘jungle’ aan planten.

17. Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide – Noord Brabant (en provincie Antwerpen)

Grootte: 37,5 vierkante kilometer

Bijzonder: landbouwenclaves, weilanden, bos, heide, stuifduinen, vennen, geoorde futen, boomleeuwerik, nachtzwaluw, veel bijzondere insectensoorten.

18. Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen – Noord-Brabant

Grootte: 41 vierkante kilometer

Bijzonder: droge zandverstuivingen, naaldbos, beekdalzone van de Zandleij, natuurgebied De Brand bij Udenhout, hakhoutbossen, natte weilanden, moerasruigtes, ‘levend’ stuifzand, veel amfibieën en insecten.

19. Nationaal Park De Groote Peel – Noord-Brabant, Limburg

Grootte: 15 vierkante kilometer

Bijzonder: hoogveengebied, geologische breuklijnen door spanningen in de aardkorst (waaronder de Peelrandbreuk), leemlagen, kraanvogels, geoorde futen, wilde zwijnen. Klein gebied, maar een van de meest verrassende Nationale Parken in Nederland.

20. Nationaal Park De Maasduinen – Limburg

Grootte: 45 vierkante kilometer

Bijzonder: bos- en heidegebied gelegen op een langgerekte hoge zandrug, langste rivierduingordel van Nederland, water, sporen van de Rijn, veel kraanvogels strijken in het voor- en najaar neer in de vele vencomplexen.

21. Nationaal Park De Meinweg – Limburg

Grootte: 18 vierkante kilometer

Bijzonder: voor Nederland een uiterst zeldzaam terrassenlandschap met steile overgangen tussen deze terrassen, ontstaan door inschuring van het water van de Maas en Rijn en drie breukvlakken in de aarde die door het Nationaal Park lopen, veel reptielen, zoogdieren en vogels.

Onbekende Nationale Parken in Amerika

Mocht je weer het vliegtuig kunnen pakken en graag een keer de Verenigde Staten willen aandoen, vermijd dan de usual suspects vanwege drukte. Bekijk onze top 8 Nationale Parken in Amerika die minder bekend zijn.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.