Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 16 jul 2023
Leestijd: 2 minuten

Basisbeurs terug: dit is de verhoogde ‘stufi’ vanaf september 2023

Het moment waar talloze (voormalig) studenten reikhalzend naar uit hebben gekeken is daar. Vanaf september 2023 keert de basisbeurs – ofwel de prestatiebeurs – in Nederland terug. Maar welke bedragen ontvang je eigenlijk? Check de nieuwe studiefinanciering per situatie.

Er zijn nogal wat Nederlanders die financiële tegemoetkomingen laten liggen. Om dat onder studenten te voorkomen, is het goed om te weten waar je recht op hebt. Zo kunnen uitwonende studenten op een ander bedrag rekenen dan studenten die nog bij hun ouders wonen.

Terugkeer van de basisbeurs in september 2023

Op 1 september 2015 moest de Nederlandse basisbeurs voor studenten plaatsmaken voor het zogenoemde leenstelsel. De aanvullende beurs bleef ook na invoering van het leenstelsel bestaan, maar de basisbeurs verdween. En dat ging gepaard met de nodige kritiek. Na 8 jaar keer de basisbeurs op 1 september 2023 terug en op 22 september kunnen studenten voor het eerst geld op de rekening verwachten. De basisbeurs geldt voor alle mbo-, hbo- en wo-studenten in het hoger onderwijs en het mbo.

Prestatiebeurs en aanvullende beurs

De basisbeurs is een prestatiebeurs. Bij die prestatiebeurs horen ook de ov-chipkaart en de aanvullende beurs. Haal je binnen 10 jaar een diploma? Dan hoef je de beurs niet terug te betalen. Tot je afstuderen is de prestatiebeurs in feite een lening. Studeer je binnen 10 jaar af, dan verandert de beurs in een gift.

Hoeveel studiefinanciering per situatie?

Naast de basisbeurs komen sommige studenten ook in aanmerking voor een aanvullende beurs. Voorwaarde voor het ontvangen van zo’n aanvullende beurs – die eveneens een prestatiebeurs is – is dat je ouders niet meer dan 70.000 euro per jaar verdienen. De hoogte van de studiefinanciering binnen de aanvullende beurs bedraagt komend studiejaar maximaal 416 euro per maand en wordt exact bepaald op basis van het inkomen van je ouders. Naast de prestatiebeurs kun je gebruik maken van een sociale lening. Ongeacht de studieduur, deze lening moet altijd worden terugbetaald.

Studiefinanciering Thuiswonend student Uitwonend student
Basisbeurs 110,30 euro 439,20 euro (tijdelijk opgehoogd bedrag studiejaar 2023/2024)
Aanvullende beurs maximaal 416,00 euro 416,00 euro
Rentedragende Lening (optionele lening) 266,97 euro 266,97 euro
Collegegeldkrediet (optionele lening) 192,83 euro 192,83 euro
Maximale bedrag € 986,10 € 1315,00

Onbeperkt bijverdienen

Studenten mogen naast hun studie onbeperkt bijverdienen zónder dat ze daarbij het recht op studiefinanciering kunnen verliezen. Het maakt dus niet uit hoe hoog je (eventuele) inkomen als student ook is, je hebt recht op de basisbeurs. De periode waarin je recht hebt op die beurs is even lang als de periode die officieel verbonden is aan de studie die je volgt. Start jij in september aan een hbo opleiding van 4 jaar? Dan heb je 4 jaar lang recht op een basisbeurs.

Blijf je achter met prangende vragen over de basisbeurs of kom je er niet uit met het aanvragen van je beurs? Op woensdag 12 juli organiseert DUO tussen 10.00 uur en 16.00 uur basisbeursspreekuur in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Zelf uitrekenen hoe hoog je studiebeurs wordt? Gebruik dan deze rekenhulp voor studiefinanciering van DUO.

Dit torentjehoge salaris levert Mark Rutte in met zijn aftreden

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.