Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 22 jun 2023
Leestijd: 2 minuten

Zoveel geld loop je vanaf 1 juli mis door alle prijsveranderingen

De financiële wereld staat nooit stil, en per 1 juli 2023 worden er weer prijsveranderingen doorgevoerd in Nederland. Deze aanpassingen hebben betrekking op verschillende aspecten van het dagelijks leven, van belastingen tot pensioenen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste financiële veranderingen die we kunnen verwachten.

Overigens hoef je niet alleen maar financiële tegenvallers te verwachten. Vanaf 1 juli dit jaar gaat namelijk ook het minimumloon omhoog, waardoor je netto meer salaris op je rekening kunt verwachten.

Alle prijsveranderingen per 1 juli

Helaas dus niet uitsluitend financiële meevallers vanaf volgende maand. Een aantal dingen worden namelijk een stuk duurder en de kinderbijslag daalt. Zo ga je een hogere prijs betalen aan de pomp, je telefoonabonnement wordt duurder en plastic verpakkingen voor eten en drinken krijgen ook een prijskaartje.

Extra telefoonkosten

Telefoon- en internetproviders Ziggo en KPN passen per 1 juli 2023 een inflatiecorrectie toe. Klanten gaan daardoor een stuk meer betalen voor hun abonnement. De verhoogde kosten verschillen per abonnementsvorm, maar gemiddeld kun je denken aan een verhoging van zo’n 8,5 procent.

Hogere benzineprijzen

Aan de pomp ga je vanaf 1 juli flink extra betalen. Aan de start van april vorig jaar werd er namelijk een accijnsverlaging ingevoerd als reactie op de hogere prijzen. Vanaf het begin van volgende maand wordt die maatregel teruggeschroefd. Per liter benzine betaal je straks bijna 80 cent per liter, terwijl dat nu zo’n 66 cent is. Per liter benzine ga je volgende maand dus een kleine 14 cent extra betalen, dat is behoorlijk voelbaar in de portemonnee.

Weg met (wegwerp)plastic

Vanaf 1 juli wordt het verboden om gratis plastic bekertjes of maaltijdverpakkingen mee te geven aan consumenten. Het is aan de verkopende partij hoeveel geld er gevraagd zal worden voor een plastic beker of maaltijdverpakking. En – wellicht goed nieuws voor de consument – papieren en plasticvrije verpakkingen mogen nog wel gratis worden meegegeven. Krijg je plastic mee in de supermarkt of in een horecazaak? Dan zul je daar dus voor betalen.

Minder kinderbijslag

De kinderbijslag beweegt mee met algemene prijsontwikkelingen. Helaas betekent dat vanaf 1 juli slecht nieuws voor ouders. Omdat de consumtenprijsindex is gedaald – voornamelijk vanwege de dalende energieprijzen – zal ook het basisbedrag van de kinderbijslag zakken. In de praktijk zullen ouders zo’n 3 procent minder bijslag ontvangen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen krijgen ouders tussen de 8 en 12 euro minder per kwartaal. In onderstaande tabel vind je de exacte bedragen zoals bekend gemaakt door Rijksoverheid.

1 juli 2023 1 januari 2023 1 juli 2022 1 januari 2022
Per kind 0 t/m 5 jaar € 261,70 € 269,76 € 249,31 € 230,69
Per kind 6 t/m 11 jaar € 317,77 € 327,56 € 302,74 € 280,13
Per kind 12 t/m 17 jaar € 373,85 € 385,37 € 356,16 € 329,56

Stijgende belastingrente

Sinds 2014 is de belastingrente in Nederland vastgesteld op 4 procent. Maar vanaf 1 juli 2023 gaat dit percentage omhoog naar 6 procent. De belastingrente wordt in rekening gebracht als er bijvoorbeeld te laat aangifte van inkomstenbelasting is gedaan. Heb je na 1 mei je aangifte pas ingediend? Dan betaal je belastingrente.

Er staan de nodige prijsveranderingen op het programma, ook als het gaat over pensioenen. Daar meer over weten? Je leest het via onderstaand artikel.

Hoe jouw nieuwe pensioen gaat meewaaien met de economie

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.