Jana Witteman
Jana Witteman Belasting & Toeslagen 13 nov 2023
Leestijd: 2 minuten

Waterschapsbelasting stijgt fors in 2024 en dit kost het op jaarbasis

Niet alleen je zorgpremie krijgt in 2024 een hoger prijskaartje. Ook de waterschapsbelasting stijgt. En met een flink percentage. Dit is wat je per huishoudsamenstelling extra gaat betalen.

De Nederlandse Unie van Waterschappen staat voor nogal wat uitdagingen. Om die te lijf te gaan, moet er worden geïnvesteerd. Het gevolg? Een hogere belasting voor jou.

Extra waterschapsbelasting in 2024

We houden een kleine slag om de arm, maar de Unie van Waterschappen heeft de plannen van 21 individuele waterschappen onder de loep genomen. En hoewel de exacte bedragen dus nog onder voorbehoud zijn, is één ding zeker. De waterschapsbelasting gaat in 2024 fors stijgen.

De grootste oorzaak van deze verhoging zit hem volgens de Unie van Waterschappen in noodzakelijke investeringen. Deze investeringen zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering de baas te blijven. Daarnaast zijn de kosten ook in deze branche omhoog geschoten. Naast de huishoudens zijn het bedrijven en grondbezitters die extra in de buidel moeten tasten.

Prijsstijging op jaarbasis

De exacte bedragen worden pas rond 1 maart 2024 bekend gemaakt. Toch is het handig om vast te kunnen anticiperen op de stijgende kosten en te weten waar je volgend jaar aan toe bent. De bedragen in onderstaande tabel zijn vrijgegeven door de Unie van Waterschappen, op basis van voorlopige verwachtingen.

Woningtype Waterschapsbelasting 2024 Waterschapsbelasting 2023 Prijsverandering (%)
250.000 euro WOZ 416 euro 371 euro 45 euro (12,1 procent)
325.000 euro WOZ 441 euro 392 euro 49 euro (12,5 procent)
400.000 euro WOZ 465 euro 413 euro 52 euro (12,6 procent)
Huurder (alleenstaand) 188 euro 168 euro 20 euro (11,9 procent)

De absolute prijsstijging in 2024 varieert tussen de 20 en 52 euro per huishoudtype en samenstelling. Maar relatief gezien ligt de prijsstijging voor iedereen redelijk gelijk. Voor huishoudens met een hogere WOZ-waarde stijgt de waterschapsbelasting zo’n 12,6 procent en voor huiseigenaren met een WOZ-waarde van 250.000 euro stijgt deze belasting naar verwachting met 12,1 procent.

Huurders zien relatief gezien de kleinste stijging: voor hen gaat de waterschapsbelasting in 2024 met 20 euro op jaarbasis omhoog, wat neerkomt op een percentuele stijging van 11,9 procent.

Regionale verschillen

Goed om te benadrukken: de exacte hoogte van de waterschapsbelasting hangt niet alleen af van de vorm en samenstelling van het huishouden. Ook de regio is bepalend. In Nederland zijn er namelijk verschillende waterschappen, die zich buigen over uiteenlopende gebieden. De verschillen in landelijk of stedelijk gebied – of laag of hooggelegen gebied – zijn bepalend voor de hoogte van de belasting.

Zo betaal je minder belasting en help je het milieu ineen

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.