Alrik de Jong
Alrik de Jong Geld & Carrière 6 nov 2023
Leestijd: 2 minuten

Zo betaal je minder belasting en help je het milieu ineen

Iedereen wil minder inkomstenbelasting betalen. En wat blijkt uit denktank The Ex’Tax Project. Dat is nog goed voor het milieu ook.

Er zijn nog altijd mensen die het klimaatprobleem en de opwarming van de aarde ontkennen. Gelukkig zijn er ook mensen bezig met oplossingen. Want linksom of rechtsom zal er iets moeten gebeuren, hoe de wereld momenteel ook in brand staat. Lager inkomstenbelasting hadden we niet direct aan gedacht, maar het plan snijdt hout.

Lagere inkomstenbelasting, minder uitstoot

Verlaag de inkomstenbelasting en de premies voor verzekeringen, zodat werknemers meer loon krijgen en werkgevers minder geld uit hoeven te geven aan werknemers. Dit zijn enkele voorstellen van denktank The Ex’Tax Project, die in een nieuwe studie ruim twintig voorstellen doet om de lasten op arbeid te verlagen. Belast uitstoot, vervuiling en het verbruik van energie juist meer om de gemiste kosten te compenseren en Nederland duurzamer te maken, zegt de denktank.

Vrijwel alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen dat werk meer geld moet opleveren, zegt The Ex’Tax Project. Deze belastingverschuiving brengt dit doel volgens de denktank dichterbij.

Ook wil The Ex’Tax Project onder meer dat werkgevers langdurig zieke medewerkers tot 55 jaar maar een jaar door hoeven te betalen in plaats van twee jaar. Het Rijk moet het andere jaar betalen. Dit scheelt kosten voor werkgevers zonder dat werknemers die lang ziek zijn geld in hoeven te leveren. Het aantal werknemers dat zich ziek meldt, is al een aantal jaren hoog.

Premies voor zelfstandigen

Verder wil de denktank dat alle werkenden in Nederland pensioen gaan opbouwen en zelfstandigen net als werknemers premies gaan betalen. Daarbij zouden zij ook recht op een uitkering moeten krijgen als zij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raken. Toeslagen moeten afhankelijk worden van het gemiddelde inkomen en vermogen over de voorgaande drie jaar, is het idee. Verlaag de administratieve lasten voor werkgevers door bijvoorbeeld de loonaangifte van sommige werknemers makkelijker te maken, aldus de denktank.

Met het geld dat werkgevers met maatregelen zoals deze overhouden, kunnen zij bijvoorbeeld het bedrijf verduurzamen. “Hoge lasten op arbeid zijn een drempel voor duurzame en arbeidsintensieve activiteiten”, zegt The Ex’Tax Project.

Belastingdienst op de schop

Naast de inkomstenbelasting moet ook de Belastingdienst wat de denktank betreft worden aangepast. De overheid moet meer investeren in de Belastingdienst en onder meer verouderde IT-systemen vervangen door een nieuw systeem.

Nederland hoeft dit soort maatregelen niet als enige land in te voeren. Het is belangrijk om beleid af te stemmen met andere landen in de EU, vindt The Ex’Tax Project. Nederland kan invloed uitoefenen in de EU door op te trekken met landen die hetzelfde willen en door onderzoeken op te starten over de invloed van het belastingstelsel op goed werkgeverschap.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.