Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 17 feb 2023
Leestijd: 2 minuten

Huurtoeslag verruimd in Nederland: kom jij nu wél in aanmerking?

Met ingang van 2023 zijn er al verschillende regels veranderd omtrent huurtoeslag in Nederland. Zo zijn de inkomensgrenzen verruimd en ging de huurgrens al omhoog. Nu heeft minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge een wetsvoorstel ingediend waarmee nog meer huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. Lees hier wat dat betekent.

Momenteel ontvangen er zo’n 1,5 miljoen huishoudens in Nederland huurtoeslag. Met de voorwaarden die zijn opgenomen in het nieuwe wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ zullen 116.000 extra huurders recht hebben op een tegemoetkoming.

Veranderingen omtrent huurtoeslag

In het voorstel wordt een aantal voorwaarden versoepeld. Maar niet alles aan het nieuwe wetsvoorstel is rooskleurig: de maandelijkse eigen bijdrage wordt met 4 euro verhoogd en een miljoen mensen met huursubsidie zullen maandelijks zo’n 10 euro minder toeslag ontvangen.

Nieuwe leeftijdsgrenzen & geen huurgrens

Om in aanmerking te komen voor de volledige huurtoeslag geldt momenteel de voorwaarde dat je minimaal 23 jaar moet zijn. Die leeftijdsgrens wordt met het nieuwe voorstel verlaagd naar 21 jaar. Daarmee wordt deze leeftijdsgrens gelijkgetrokken met bijvoorbeeld de grens voor een wettelijk volwassen minimuminkomen.

Wil je met de huidige regels aanspraak maken op huurtoeslag? Dan mag je maandelijkse huur niet hoger zijn dan 808,06 euro, inclusief eventuele servicekosten die aan de verhuurder worden betaald. Die grens werd begin dit jaar al verruimd: in 2022 was deze huurgrens nog gelijk aan 763,64 euro. Door afschaffing van de maximale huurgrens komen meer huurders – die aan verdere voorwaarden voldoen – in aanmerking voor huurtoeslag.

Toeslag over kale huur

Met het nieuwe voorstel ontvangen toeslagontvangers de tegemoetkoming alleen nog op basis van de kale huur. Servicekosten worden dus niet meegeteld om te berekenen op hoeveel toeslag de huurder recht heeft. De huurtoeslag blijft inkomensafhankelijk en wordt dus berekend op basis van het inkomen. Ook wordt er gekeken naar het persoonlijk vermogen. Om dit jaar in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag het eigen vermogen (als alleenstaande) niet groter zijn dan 33.748 euro.

Vooralsnog is de kogel niet door de kerk. Het wetsvoorstel ligt klaar, maar het is afwachten of de Eerste en Tweede Kamer akkoord zullen gaan met de huidige plannen. Mocht het voorstel worden aangenomen, dan is het de bedoeling dat de nieuwe wet volgend jaar zal ingaan.

Recht op 1848 euro? Deze toeslagen gaan in 2023 omhoog

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.