Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 25 jan 2024
Leestijd: 3 minuten

Met dit salaris heb je 2.568 euro meer te besteden in 2024

Veel Nederlanders hebben dit jaar meer geld te besteden, waardoor de koopkracht stijgt, berekende het Nibud. Lees hier hoeveel geld we meer (of minder) te besteden hebben per salaris in 2024.

We krijgen in 2024 geen financiële steun meer via het prijsplafond, maar huishoudens met een laag inkomen kunnen wel een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Lees meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatie.

Financiële veranderingen in 2024

“Als je werkt en kinderen hebt, stijgt je koopkracht het meest,” meldt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Dankzij nieuwe cao-afspraken stijgen de salarissen in verschillende beroepsgroepen.

Op basis daarvan voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) een gemiddelde loonstijging van 5,4 procent in 2024. Ook is de heffingskorting met ingang van 2024 verhoogd, waardoor werkenden netto meer salaris overhouden.

Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. Het prijsplafond is namelijk verdwenen, de energietoeslag gestopt en de zorgkosten stijgen, terwijl de zorgtoeslag daalt. En dat voelen voornamelijk de mensen met de kleinste portemonnee.

Het inkomen van gezinnen

Gezinnen zullen 2024 vooral een positieve financiële verandering doormaken. De kinderbijslag is namelijk verhoogd en ook het kindgebonden budget stijgt in veel gevallen. Voor tweeverdieners met kinderen kunnen deze veranderingen in het het sociale stelsel honderden euro’s per maand opleveren. In sommige gevallen hebben huishoudens zo’n 300 euro per maand extra te besteden.

Alleenstaanden leveren in op koopkracht

Zoals gezegd, is er helaas niet voor iedereen goed nieuws. Voornamelijk alleenstaanden met een laag inkomen ondervinden in 2024 geen positieve financiële verandering. Niet alleen het prijsplafond is namelijk per 1 januari 2024 verdwenen, ook de energietoeslag is gekort. Daardoor stijgt de energierekening omhoog. Alleenstaanden met een laag inkomen gaan er tussen de 65 en 75 op achteruit.

Het FNV – de grootste vakbond van Nederland – noemt het zorgelijk dat de allerarmsten er juist niet op vooruit gaan. Waarvan akte.

Zoveel geld heb je meer of minder te besteden in 2024

Maar wat betekenen deze veranderingen nu in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden gebruiken we de KoopkrachtBerekenaar, ontwikkeld door het Nibud. De rekentool houdt rekening met de gezinssamenstelling, het salaris of inkomen en het dienstverband. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat er in 2024 verder niets in je persoonlijke situatie is veranderd, ten opzichte van een jaar eerder.

Stel dat jij promotie maakt en sowieso flink meer gaat verdienen, dan stijgt je koopkracht uiteraard ook. In onderstaande tabel vind je een indicatie van de koopkrachtverandering, gebaseerd op verschillende gezinssamenstelling en inkomenssituaties.

Gezinssamenstelling Salaris/inkomens-

situatie

Absolute verandering
(in euro’s per maand)
Absolute verandering
(in euro’s per jaar)
Percentuele verandering
Alleenstaand Bijstand – 61 euro -732 euro -3,6 procent
Alleenstaande ouder, 1 kind Bijstand -43 euro -516 euro -2,8 procent
Alleenstaande ouder, 2 kinderen Bijstand +66 euro +792 euro +2,5 procent
Alleenstaand 25.000 euro uitkering -60 euro +720 euro -3,2 procent
Alleenstaand 35.000 euro, loondienst +81 euro +972 euro +3,3 procent
Alleenstaande ouder, 1 kind 35.000 euro, loondienst +109 euro +1.308 euro +3,2 procent
Koppel 70.000 euro, loondienst
(35.000 + 35.000 euro)
+142 euro +1.704 euro +3,0 procent
Koppel, 2 kinderen 75.000 euro, loondienst
(40,000 euro + 35.000 euro)
+214 euro +2.568 euro +3,8 procent
Koppel, 3 kinderen 135.000 euro, loondienst
(90.000 + 45.000 euro)
+344 euro +4.128 euro +4,3 procent
Alleenstaand 40.000 euro, zelfstandig ondernemer -40 euro -480 euro -1,2 procent

Wil jij zelf een berekening maken van je koopkracht op basis van jouw persoonlijke situatie in 2024? Maak dan gebruik van de rekentool via het Nibud.

Minimumloon 2024 nóg hoger door spoedwet: het nieuwe uurloon

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.