Pim Jansen
Pim Jansen Geld & Carrière 11 nov 2021
Leestijd: 4 minuten

Zoveel euro per dag stijgen de huizenprijzen in Nederland

Dat er iets loos is op de huizenmarkt, mag geen nieuws meer heten. Maar als je het gaat omrekenen per dag, dan schrik je toch weer even. Gemiddeld stijgen de huizenprijzen met 313 euro per dag.

Vorig jaar rond deze tijd werd nog voorspeld dat de huizenprijzen in Nederland in 2021 dalen. Niets is natuurlijk minder waar. En dan zijn er ook nog eens de hypotheekadviseurs die een smerig spel spelen, maar dat eerst even terzijde.

Huizenprijzen stijgen gemiddeld 313 euro per dag

In het afgelopen kwartaal is de prijs van een Nederlandse woning gemiddeld met 28.500 euro gestegen. Dit komt neer op een stijging van 313 euro per dag. Nog niet eerder was deze prijsstijging zo groot.

Hoewel er sprake is van grote onderlinge verschillen, is de gemiddelde woningprijs in iedere Nederlandse gemeente in het afgelopen jaar hiermee met tenminste het bruto modaal jaarinkomen gestegen. Door de enorme prijsstijging doorbrak de gemiddelde woningprijs in Nederland voor de eerste keer de grens van 400.000 euro. Op het moment van schrijven staat die op 417.000 euro.

De Nederlandse huizenprijzen zijn sinds het derde kwartaal van 2013 aan het stijgen. De eerste jaren was de stijging nog beperkt. Tot 2016 stegen de prijzen met gemiddeld 24 euro per dag. In de drie daaropvolgende jaren namen ze met gemiddeld 60 euro per dag toe.

Zoals al eerder is geconcludeerd, heeft de coronapandemie in Nederland geen negatief effect gehad op de woningprijzen. Huizenrijzen zijn sinds het begin van de pandemie in maart 2020 inmiddels met gemiddeld 144 euro per dag gestegen. Daarbij speelt de gemiddelde prijsstijging in het afgelopen kwartaal een voorname rol.

Verschillen per provincie

De huizenprijzen zijn in alle provincies significant gestegen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. De provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland lieten tussen medio 2020 en medio 2021 de grootste prijsstijging zien. De prijsstijging varieerde in deze periode van 153 tot 134 euro per dag.

huizenprijzen stijgen gemiddeld met 313 per dag

In het afgelopen kwartaal stegen de huizenprijzen in Gelderland met 275 euro per dag. Een ongekende stijging ten opzichte van de periode ervoor, die echter in het niet valt bij de prijsontwikkeling in de provincies Utrecht (505 euro per dag) en Noord-Holland (462 euro per dag).

Woningen in de provincies Zuid-Holland en Flevoland lieten in het afgelopen kwartaal ook grotere prijsstijgingen zien met respectievelijk 308 en 286 euro per dag. Alleen in de provincies Drenthe en Limburg bedroeg de prijsstijging in het afgelopen kwartaal niet meer dan 200 euro per dag.

Verschillen per gemeente

De onderlinge verschillen tussen gemeenten laten logischerwijs zien dat de grootste absolute prijsstijgingen zijn terug te vinden in gemeenten waar de woningprijzen op een hoger niveau liggen. Vergelijkbare procentuele prijsstijgingen leiden in dergelijke gemeenten immers tot grotere absolute prijsstijgingen.

huizenprijzen stijgen gemiddeld met 313 per dag

Dit maakt dat de gemeenten Blaricum, Bloemendaal en Laren de gemeenten zijn met de grootste prijsstijgingen per dag. In het afgelopen kwartaal stegen de huizenprijzen in deze gemeenten gemiddeld met meer dan 800 euro per dag. Kijkend naar de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar, dan zijn de prijzen in een gemeente als Laren gemiddeld met 430 euro per dag gestegen. Een vertaling van deze prijsstijging naar een jaarinkomen leidt tot een bedrag van 156.950 euro; ruim vier keer het door het CBS ingeschatte modale bruto jaarinkomen voor het jaar 2021.

Verschillen per stad

Van de vier grote steden namen de huizenprijzen in Utrecht het sterkst toe. De prijsstijging per dag kwam in het afgelopen kwartaal op 460 euro per dag uit. Kijkend naar de prijsontwikkeling in het afgelopen jaar, was de dagelijkse prijsstijging in Utrecht 220 euro.

Amsterdam zit relatief dicht bij de ontwikkeling van Utrecht. De prijzen in de hoofdstad stegen het afgelopen kwartaal met 440 euro. Een huiseigenaar in Amsterdam ‘verdiende’ in het afgelopen jaar 200 euro per dag met het bezitten van een huis. In de gemeenten Den Haag en Rotterdam lag de dagelijkse prijsontwikkeling iets lager met 285 euro per dag in het afgelopen kwartaal en respectievelijk 160 en 150 euro per dag in het afgelopen jaar.

In 113 van de 355 gemeenten in Nederland bedroeg de prijsstijging per dag meer dan 300 euro. De gemeenten Den Bosch en Leiden zijn voorbeelden van gemeenten waar de prijsstijging iets meer dan 300 euro per dag bedroeg. In steden als IJsselstein en Haarlem was dit meer dan 400 euro per dag en in Amstelveen en Huizen was dit meer dan 500 euro per dag.

Huizenprijzen in perifere gebieden

De laagste prijsontwikkelingen per dag vinden we in de meer perifere gebieden. In de gemeenten Pekela in Groningen en Brunssum in Limburg stegen de huizenprijzen met net iets meer dan 120 euro per dag. Ook gemeenten als Delfzijl, Veendam, Landgraaf, Heerlen en Kerkrade kenden een relatief beperkte prijsontwikkeling ten opzichte van de rest van Nederland.

Een stijging van 130 euro per dag in deze gemeenten is zowel in absolute zin als in historisch perspectief zeer fors. Enerzijds komt deze jaarlijkse stijging overeen met een meer dan modaal bruto jaarinkomen en anderzijds heeft de gemiddelde landelijke prijsstijging per dag voor 2020 nooit meer dan 100 euro bedragen.

Miljoenengemeente

Naast de hoogste gemiddelde prijsstijging per dag is in het afgelopen kwartaal sprake van een ander unicum. Door de substantiële prijsstijging in het afgelopen kwartaal bedraagt de gemiddelde huizenprijs in een Nederlandse gemeente voor het eerst meer dan 1.000.000 euro. De gemeente Bloemendaal mag zich nu met recht een miljoenengemeente noemen.

De cijfers zijn afkomstig van Calcasa. Dat is een onafhankelijk technologiebedrijf, gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.