Redactie
Redactie Geld & Carrière 28 okt 2016
Leestijd: 11 minuten

Dit is wat je als beginnende BUX-gebruiker moet weten

Met je spaargeld op de bank ga je anno 2016 geen rendement meer pakken. Daarom kijken steeds meer mensen naar alternatieven om hun (bescheiden) vermogen te laten groeien. Wij hebben al diverse manieren van investeren behandeld, zoals investeren in vastgoed, whisky of horloges. Beleggen is voor veel mensen nog een behoorlijke stap. Een app als BUX vormt wellicht een mooie opmaat hier naartoe, maar hoe zorg je ervoor dat je rendement hieruit gaat halen en geen geld verliest?

BUX speelt in op fluctuaties op de beurzen. Handelen via BUX staat dus niet gelijk aan daadwerkelijke aandelenhandel. Je koopt en verkoopt geen aandelen maar behaalt rendement door in te zetten op koersstijgingen en -dalingen. De werking hiervan is vrij eenvoudig: je kiest een aandeel, grondstof, valuta of index waarin je wilt ‘handelen’, kiest een bedrag wat je hierop wilt inzetten en zet vervolgens in op een koersstijging of -daling. Stel: je zet in op de koers van Apple en legt 100 euro in, waarbij je aangeeft te verwachten dat de koers gaat stijgen. Stijgt de koers van Apple met 2%, dan behaal je 2% rendement over je inleg, daalt deze met 2% dan verlies je 2% op je inleg.

Voor iedereen begrijpelijk dus en een stuk minder gecompliceerd dan de “echte” beurs. Maar: je handelt nog steeds naar aanleiding van feitelijke beursfluctuaties en je legt écht geld in (hoewel je eerst kunt oefenen met fictief geld). Met andere woorden: je kunt écht rendement behalen, maar ook geld verliezen. Voor beginnende gebruikers vormen de onderstaande punten wellicht een handige leidraad.

(Enige) kennis is essentieel

Wil jij echt structureel rendement behalen op jouw inleg, dan kun je niet met hagel schieten. Natuurlijk kun je wel eens een blinde gok wagen en daarbij geluk hebben, maar als je denkt zonder enige vorm van kennis jouw vermogen te kunnen vergroten kom je van een koude kermis thuis. Moet je dan een beursexpert zijn om te kunnen renderen? Zeker niet, maar het helpt wel om de actualiteiten en de gang van zaken op de beurzen te volgen.

Het principe van stijgen en dalen klinkt wellicht eenvoudig; de werking hiervan is moeilijk te doorgronden. Was dit eenvoudig en vanzelfsprekend geweest, dan zou iedereen winst kunnen maken. Je gevoel is niet genoeg: om de beweging van een koers te voorzien, zul je informatie moeten inwinnen en voorspellingen proberen te doen aan de hand van analyses en feiten. Maar dan nog: beurzen worden ook gedreven door speculatie en emotie: een fluctuatie is lang niet altijd te voorspellen. Voor een beginnende gebruiker is het raadzaam om twee zaken in de gaten te houden: 1) Het (financiële) nieuws en 2) De analisten.

Analisten maken prognoses over wat koersen gaan doen, maar hun voorspellingen, zelfs al zijn deze eenduidig, zijn niet heilig. Het verschaft je echter wel enige houvast. Kijk goed naar de relatie tussen het nieuws en analyses. Melden de actualiteiten (een goede bron is bijvoorbeeld de website IEX.nl) positief nieuws over de koers die jij in de gaten houdt en verwachten analisten positieve resultaten, dan kán dit een goede indicatie zijn dat de koers een stijging zal laten noteren. Echter: blijft een werkelijke winst achter bij een voorspelde winst van analisten, dan kan de koers minder hard stijgen of zelfs dalen. Samenvattend: niets is zeker. Verdiep jezelf zo goed mogelijk, maar blijf voorzichtig in je aannames.

Hogere inleg versus multipliers

Voordat jij een aanzienlijk bedrag besluit in te zetten, is het goed om een strategie te bepalen. Dat begint bij het bepalen van de hoogte van je inleg. Meer geld inleggen betekent in de basis een hoger rendement maar ook kans op hardere klappen als het niet uitpakt zoals jij wilt. Dit moet echter genuanceerd worden. BUX hanteert namelijk multipliers. Een multiplier vergroot de fluctuatie met een bepaalde factor waardoor jouw resultaat wordt versterkt, bij winst én verlies.

Multipliers variëren van 2x tot 5x voor reguliere aandelen, tot wel 20x of 50x voor bepaalde valuta, indexen en grondstoffen. Dit brengt potentiële grote winsten, maar ook gevaren met zich mee, waardoor jij goed moet bepalen hoeveel je in wilt leggen en hoe je wilt handelen. Om dit tastbaar te maken, volgt hier een voorbeeld.

Stel dat jij €500 inlegt om te handelen met BUX. Procentueel gezien kun je dan mooie rendementen behalen, maar in keiharde euro’s kan dit tegenvallen. Een koersstijging voor een aandeel van 5% is in normale tijden al een behoorlijke stap. Een dergelijke fluctuatie treedt doorgaans alleen op als er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen of schokkende cijfers die een bedrijf of index raken. Denk aan een scenario waarbij de kwartaalwinst van een bedrijf veel hoger uitvalt dan analisten hadden voorspeld: het is dan goed mogelijk dat het aandeel in één klap 5% stijgt. Dat is naar gemiddelde maatstaven een forse sprong, maar als jij €500 hebt ingelegd en ingezet hebt op stijging van de koers, heb je met 5% nog steeds “maar” €25 euro winst. Mooi meegenomen, maar op deze manier gaat het nog wel even duren voordat je vermogen écht gaat toenemen.

Multipliers zijn aantrekkelijk om je winst te vergroten, maar kennen ook een groot risico. Goud is bijvoorbeeld een populaire grondstof om mee te handelen. Goud wordt beschouwd als een ‘safe haven’ met over het algemeen een redelijk voorspelbare koers. De vuistregel voor BUX is: hoe voorspelbaarder de koers en hoe kleiner de fluctuaties, hoe groter de multiplier die je in kunt zetten. Goud kent een multiplier van maximaal 20x. Wat dit inhoudt, zie je in het volgende voorbeeld.

Stel je nogmaals voor dat je €500 in hebt gezet op een koersstijging van goud, maar ditmaal met een multiplier van 20x. Dit betekent dat elke fluctuatie voor jou 20x vergroot wordt. Een koersstijging van 2% betekent voor jou een stijging van 40%. Het gevolg: 40% rendement over jouw inleg van €500 en dus maar liefst €200 winst. Dat is lekker! Maar draai de situatie eens om: wat nu als je van deze multiplier gebruik maakt en de koers dáált met 2%? Een kleine fluctuatie, maar voor jou betekent dit wel dat je dan ook 40% en dus €200 van je inleg op dat moment kwijt bent. En dat is een harde klap!

Goud is een concreet voorbeeld: vorige maand daalde de koers van goud in enkele dagen met 5%. Dat is naar historische maatstaven van goud een vrij heftige fluctuatie, maar niet uitzonderlijk. Stel dat je op dat moment had ingezet op een stijging en een maximale multiplier (20x) had gebruikt, dan was je dus 100% van je inleg oftewel al jouw geld kwijtgeraakt.

Paradoxaal genoeg kan het dus veiliger zijn om te handelen met een hogere inleg in plaats van met multipliers. Dat wordt duidelijk door de bovenstaande voorbeelden opnieuw te nemen met een hogere inleg zónder multipliers. Met een hogere inleg zonder multipliers zul je doorgaans procentueel gezien minder rendement kunnen behalen, maar in harde euro’s kun je wél even veel rendement pakken omdat het rendement wordt berekend over een hoger bedrag, terwijl je risico in de basis iets lager is. Pakken wij het voorbeeld er nog even bij.

Stel je nu voor dat je handelt met een inleg van €2000. Als de koers nu met slechts 2% stijgt, betekent dit toch een fraai rendement van €40. Bij een iets extremere stijging van 5% zul je over €2000 een winst behalen van €100. Natuurlijk: zou je een multiplier hebben gebruikt, was die winst nog vele malen hoger, maar als je het rendement omdraait, zie je dat je op deze manier in de basis wel veiliger blijft. Waar je in het vorige scenario (€500 met een multiplier van 20x) bij een koersdaling van 5% nog al jouw geld kwijt zou zijn, ben je met een inleg van €2000 zónder multiplier en met een inzet op stijgen bij een koersdaling van 5% “slechts” €100 kwijt. Denk daarom goed na over hoeveel je in wilt leggen en hoe groot je een eventuele multiplier wilt hebben. Op deze manier kun je zelf enigszins je risico bepalen.

Strategie en timing

Wat zijn jouw doelen? Wil jij zo vaak mogelijk een klapper maken (met hierbij natuurlijk een bepaald risico) of wil jij over een jaar van nu een aardig rendement hebben? De keuze is geheel aan jou (maar zekerheid heb je natuurlijk allerminst).

Handelen kan op vele manieren. Zojuist werd al het principe van ‘safe havens’ aangehaald: bepaalde koersen zijn redelijk waardevast en over een langere periode iets beter te voorspellen. Vaak zijn dit ook koersen die wat minder fluctueren en over een langere periode een iets meer gelijkmatige stijging of daling laten zien. Dit zijn in de basis geschikte koersen om op in te zetten als jij handelt met een visie op de langere termijn. Goud, zilver en olie zijn grondstoffen waarbij dit vaak gebeurt: zet geld in op een koersstijging en wacht een aantal maanden op rendement. Aan het eind van de rit zal jouw winst hoogstwaarschijnlijk niet spectaculair zijn, maar dát je winst gaat maken is wellicht iets voor de hand liggender dan een aandeel met een bewezen instabiele koers.

Andersom kan ook: je kunt ook besluiten om juíst in te spelen op heftige fluctuaties, met als voordeel een hogere potentiële winst, maar ook een groter risico. Hoe doe je dit? Allereerst door in te zetten op koersen die sterk fluctueren. Stap je hier op het juiste moment in (bijvoorbeeld wanneer de koers op een zeer laag punt staat en jij inzet op stijgen), dan zou dat een manier kunnen zijn om in een relatief korte tijd een behoorlijk rendement te behalen als de koers gaat doen wat jij hebt voorspeld. Als dit echter niét gebeurt, loop je ook het risico dat het lang kan duren voordat je jouw verlies weer ongedaan hebt gemaakt, áls dit al gebeurt.

Gebruikers die met meer risico spelen en gaan voor een zo hoog mogelijk rendement in een zo kort mogelijke tijd, zullen actualiteiten en voorspelling nóg beter in de gaten moeten houden. Timing is daarbij belangrijk. Wanneer en hoe je inzet op een aandeel wordt dan bijvoorbeeld bepaald door belangrijke gebeurtenissen, zoals kwartaalcijfers of jaarverslagen. Hiervoor dien je de beursagenda in de gaten te houden. Stel dat jij vandaag ziet dat een bedrijf na het weekend zijn jaarverslagen bekend gaat maken, dan is nú het moment om te handelen. Het risico is echter groot: wat wordt er verwacht? Welke speculaties zijn gaande en welke scenario’s worden in het nieuws besproken? Zet jij in op stijging, maar vallen de cijfers vervolgens tegen en is de beursreactie hierop negatief, dan kan de koers kelderen en kun je in één klap een hoop geld verliezen. Heb je het echter bij het juiste eind….

Het bovenstaande klinkt nog relatief eenvoudig, maar de praktijk is grillig. Een recent voorbeeld is Samsung. Samsung heeft de afgelopen tijd enorme klappen te verduren gekregen. Door het debacle met de Galaxy Note 7 is de winst van Samsung dit kwartaal bijna met 100% gedaald (!). Zoiets is in de basis aanleiding voor een collapse op de beurs, maar aangezien insiders en analisten dit kennelijk al aan zagen komen en beleggers dus niet onrustig werden, gebeurde iets opmerkelijks: na het bekendmaken van dit nieuws, daalde het aandeel Samsung niet, maar steeg het zelfs met enkele tienden van een procent…. Zo zie je maar: beleggen, in welke vorm dan ook, draait om de juiste mix van kennis, anticipatie, risicomanagement en een beetje geluk.

Eén of meerdere paarden?

Een goede manier om je winstkansen en risico te spreiden is het ‘wedden op meerdere paarden’. Om nog eenmaal het eerder uitgelegde scenario van de goudprijs die ineens met 5% kelderde erbij te halen: als je met een dikke multiplier hier al jouw geld op in had gezet en verkeerd had voorspeld, was je zwaar de bok geweest. Daarom kun je ervoor kiezen om jouw kansen te spreiden. Veel gebruikers creëren zo als het ware hun eigen portefeuille: een mix van kans en risico versus een klein stukje zekerheid. Wellicht vind jij het ook een goed idee om jouw kansen te spreiden en deels in te zetten op een mogelijke klapper met het nodige risico en deels een basis te leggen in een safe heaven met iets minder kans op spectaculair rendement maar wél met een lager risico en iets meer stabiliteit.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.