Felix Decavel
Felix Decavel Geld & Carrière 29 jun 2023
Leestijd: 2 minuten

Het salaris van hoogleraren die nu meer gaan verdienen

Aan het ultimatum van de vakbonden over het primair en voortgezet onderwijs gaf de overheid geen gehoor. Maar de moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao voor de universiteiten kenden inmiddels wel een goede afloop. Hoeveel salaris verdienen deze hoogleraren nu?

Om uit te vissen wat de kernpunten waren van de nieuwe arbeidsovereenkomst, nam Manners contact op met vakbond FNV die de onderhandelingen in naam van het universiteitspersoneel voerde. Want niet alleen professoren varen er wel bij.

‘Van portier tot professor’

Alle werknemers die onder de cao van de universiteiten vallen “van portier tot hoogleraar”, krijgen een directe loonsverhoging van 9 procent. Daarnaast – afhankelijk van de loonschaal – ontvangt het personeel een eenmalige uitkering van 800 tot 1.200 euro om het geleden koopkrachtverlies te compenseren. Hoewel de cao pas gisteren werd goedgekeurd, is de nieuwe regeling retroactief van kracht van 1 april 2023 tot 30 juni 2024.

“Het voornaamste doel van de onderhandelingen was om te kijken of we het koopkrachtverlies in de onderste loonschalen helemaal konden herstellen”, vertelt FNV-bestuurder Jan Boersma aan Manners. “Dat is net niet gelukt.”

Een andere doorn in het oog van de vakbond is de wildgroei aan tijdelijke contracten waar ook het primair en het voortgezet onderwijs mee te kampen hebben. “Het aantal tijdelijke contracten van docenten op de universiteit zal in de komende drie jaar worden teruggebracht naar een maximum van 13,5 procent”, klinkt het bij FNV. “Dat levert in de nabije toekomst 300 extra vast contracten op.”

En ook al zijn er nog veel verbeteringen mogelijk op het gebied van werkdruk, biedt de nieuwe cao voor de universiteiten volgens FNV “meer loopbaanperspectief en inkomensverbetering.” Maar hoeveel gaan deze professoren er specifiek op vooruit?

Salaris van een hoogleraar aan de universiteit

Hieronder zie je de bruto maandelijkse salarissen voor docenten aan de universiteit, zonder eventuele toeslagen of eindejaarsuitkering. Let wel, de zojuist goedgekeurde loonsverhoging van 9 procent heeft Manners er zelf op toegepast.

Naar gelang het takenpakket en de behaalde diploma’s, kunnen professoren in twee loonschalen belanden. De eenmalige uitkering voor hoogleraren bedroeg 800 euro. In het geval van promovendi was dat 1.200 euro.

Genoeg procrastinatie; dit is hoeveel salaris docenten aan de universiteit daadwerkelijk verdienen, inclusief promovendi en student-assistenten.

Functie Minimum salaris Maximum salaris
Hoogleraar 1 € 7.405,46 € 11.685,89
Hoogleraar 2 € 6.647,91 € 9.680,29
Promovendus € 2.769,69 € 3.539,23
Student-assistent € 2.618,18 € 2.845,99

Check ook hoeveel salaris leraren in het primair en in het voortgezet onderwijs verdienen. Of snuister zelf door de volledige cao van de Nederlandse universiteiten.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.