Felix Decavel
Felix Decavel Geld & Carrière 29 okt 2023
Leestijd: 3 minuten

Het salaris als basisschoolleraar na overstap naar het onderwijs

Zoete of zure herinneringen, geen één voormalig stout kind kan eromheen. Onderwijzers in de lagere school vervullen nu eenmaal een cruciale functie in de vooruitgang van onze samenleving. Maar worden ze daar ook naar betaald? Zoveel verdient een leraar op een basisschool. Tijd voor een omscholing en overstap naar het onderwijs.

Knelpuntberoepen bij de vleet, maar het lerarentekort begint wel heel hard te nijpen. In Nederlandse basisscholen is er momenteel een gat van bijna tienduizend arbeidsplaatsen, ofwel 10 procent van het totaal aantal gewenste docenten. Nochtans zijn er weinig beroepen waaruit je meer voldoening kan halen.

Ligt de oorzaak van het tekort dan bij het salaris dat een leraar op een basisschool kan verdienen? We belden met de Rijksoverheid over de salarissen, en vooral om wat opheldering over al die verschillende schalen en treden.

De nieuwe cao van het primair onderwijs

Sinds juli 2022 geldt er een splinternieuwe cao met de bedoeling de loonkloof te dichten op de salarissen in het voortgezet onderwijs. Tegenwoordig krijgen alle werknemers in het primair onderwijs dus min of meer dezelfde verloning als hun collega’s in het middelbaar. Althans, de loonschalen werden grotendeels gelijkgetrokken.

salaris, leraar, inkomen, primair onderwijs, verdienen, cao
(Afbeelding: Rijksoverheid)

Let wel, de Rijksoverheid heeft het in de afbeelding hierboven niet over het salaris, maar over de gemiddelde totale beloning van een leraar op de basisschool. Dus inkomen inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventuele toelagen.

Een van deze bonussen binnen het cao is de nieuw ingevoerde bindingstoelage die elke werknemer een keer per jaar ontvangt, met als doel leraren in het primair onderwijs te behouden. Deze bindingstoelage bedraagt maximaal 1.591,09 euro bruto voor onderwijzers in de hoogste trede van hun schaal.

Onderwijzende functies worden onderworpen aan een zogeheten functioneringswaarderingssysteem, dat aan de hand van het takenpakket beoordeelt of de leraar in schaal LB of LC valt. Beide schalen tellen elk 12 treden, waarvan je er een per jaar beklimt, mits je goed functioneert. Iedere vacature voor een leraar op een basisschool hoort ook uitdrukkelijk te vermelden in welke schaal je belandt.

Salarisschalen

Als leerkracht in het basisonderwijs word je dus ofwel ingedeeld in schaal LB of in schaal LC.  Maar meer dan waarschijnlijk start je als beginnend leraar (met een Pabo) op de eerste trede van de LB-schaal. Dan sta je voornamelijk voor de klas. Je krijgt gedurende je contract wel de mogelijkheid om extra opleidingen te voltooien, waarmee je eventueel kan doorstromen naar LC.

Docenten in de LC-schaal bezitten vaak een master-diploma en/of hebben dankzij hun gespecialiseerde kennis over een bepaald onderwerp een uitgebreider takenpakket dan leraren in schaal LB. Bijvoorbeeld het mentoren van kinderen uit lastige situaties, leesbegeleiding of het lesgeven in meerdere vakken. Bovendien zijn ze ook betrokken bij het opstellen van het curriculum en helpen ze andere collega’s op het gebied van hun specialisatie.

In theorie bestaan er in de cao ook nog de schalen LD en LE, maar na contact met de Algemene Onderwijsbond kon Manners besluiten dat die schalen in werkelijkheid bijna nooit in het primair onderwijs voorkomen. Wel in het voortgezet onderwijs.

Salaris als leraar op de basisschool

Dit is het bruto salaris dat een leraar op de basisschool maandelijks ontvangt, zonder vakantiegeld, toelages of eindejaarsuitkering.

Trede LB-schaal LC-schaal
1 € 3.001 € 3.019
2 € 3.074 € 3.162
3 € 3.166 € 3.326
4 € 3.258 € 3.491
5 € 3.352 € 3.653
6 € 3.467 € 3.836
7 € 3.602 € 4.037
8 € 3.755 € 4.257
9 € 3.929 € 4.497
10 € 4.122 € 4.755
11 € 4.336 € 5.032
12 € 4.573 € 5.329

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer info over het beroep van leraar op een basisschool, net als in de cao van het primair onderwijs. Check ook het salaris van de Nederlandse James Bond bij de AIVD. Of wat je per rang kan verdienen bij Defensie.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.