Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 20 dec 2022
Leestijd: 2 minuten

Prijsplafond aangepast: 380 euro extra voor ‘nieuwe’ huishoudens

Sinds de bekendmaking van het prijsplafond bleken er toch nog wat haken en ogen aan de regeling te kleven. Het plafond sloot namelijk niet aan voor huishoudens met een blokaansluiting. Om óók deze mensen niet in de kou te laten zitten, komt politiek Den Haag alsnog met een regeling. Een specifieke nieuwe groep huishoudens krijgt met terugwerkende daarbovenop alsnog de 380 euro compensatie.

Na de energiecompensatie, de energietegemoetkoming en het aangekondigde prijsplafond, blijven de energieregelingen volop in ontwikkeling. Dit keer gaan de vorderingen om huishoudens met een gedeelde gas-, warmte- of stroomaansluiting. Maar wie zijn dat precies, en op welke compensatie kunnen zij rekenen in 2023?

Heb jij een blokaansluiting?

Volgens de Nederlandse Woonbond vallen alle huishoudens met een gedeelde energieaansluiting onder de noemer ‘blokverwarming’. Eerder was al duidelijk dat zij zijn uitgesloten van de regels die gelden onder het reguliere prijsplafond. Dit zijn bijvoorbeeld studentenhuizen, woongroepen, flats of huishoudens met een collectieve warmteaansluiting via de Vereniging van Eigenaren. Volgens een schatting van Rijksoverheid zou het hierbij gaan om zo’n 700.000 huishoudens.

Dit betekent het ‘prijsplafond’ voor hen

Ten eerste is het cruciaal dat de betreffende VVE, woningcorporatie of verhuurder die verantwoordelijk is voor de collectieve gas-, warmte- of stroomaansluiting een aanvraag doet voor de compensatie. Daarna heeft het alternatieve ‘prijsplafond’ voor deze huishoudens een andere invulling dan voor de kleinverbruikers, die onder de reguliere regeling vallen. Mensen met blokaansluitingen kunnen rekenen op een vast bedrag per wooneenheid, ter tegemoetkoming van de stijgende energiekosten. Dit bedrag is dus niet afhankelijk van het verbruik.

380 euro extra compensatie

De hoogte van je tegemoetkoming is afhankelijk van het type woning. Voor zelfstandige wooneenheden, zoals appartementen binnen een flatgebouw, wordt het verwachte bedrag daarnaast ook nog met 380 euro verhoogd.

Op die manier wil de overheid compenseren voor de twee keer 190 euro, die andere kleinverbruikers eerder al hebben ontvangen in de maanden november en december. Voor niet-zelfstandige woningen wordt een verdere berekening gemaakt om het gemiddeld verbruik van deze wooneenheden te bepalen. Op basis daarvan belooft de overheid ook hen – met terugwerkende kracht – te compenseren voor de energiekosten.

Prijsplafond nog niet voor iedereen: check of je in aanmerking komt

Exacte bedragen laten vooralsnog even op zich wachten, maar huishoudens met een blokaansluiting kunnen in ieder geval voor nu vast opgelucht ademhalen. Zodra de regeling volledig rond is, zal deze per 1 januari 2023 met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.