Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 16 okt 2023
Leestijd: 4 minuten

Veel Nederlanders lopen geld mis door deze vergeten toeslagen

Het leven is duur genoeg. Gelukkig kun je daarom aanspraak maken op verschillende toeslagen zoals huurtoeslag en kinderbijslag. Zo heeft een recordaantal Nederlanders dit jaar recht op zorgtoeslag. Toch laten we massaal geld liggen. Lees hier waar je recht op hebt.

Uit berekeningen van Independer blijkt dat ruim 7 miljoen Nederlanders dit jaar recht hebben op zorgtoeslag. Maar toch vraagt lang niet iedereen deze toeslag aan. Zo’n 10 procent vergeet het of weet het niet, blijkt uit onderzoek. Dat zijn alleen al 700 duizend Nederlanders. Tel daar andere vergeten toeslagen bij op en je komt op bijna een miljoen Nederlanders die geld mislopen door het chaotische toeslagensysteem in Nederland.

Toeslagen mislopen

Volgens voorlopige cijfers van Dienst Toeslagen worden er in 2023 zo’n 7,8 miljoen toeslagen uitgekeerd, als die aangevraagd worden. Daartegenover zijn er naar schatting 9 miljoen Nederlandse personen en 5,9 miljoen huishoudens die eventueel in aanmerking komen voor een toeslag.

Gelukkig kun je toeslagen ook achteraf nog aanvragen. De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget over 2023 kun je tot 1 september 2024 aanvragen. Deze regeling geldt echter niet voor alle toeslagen. Voor kinderopvangtoeslag is het belangrijk om sneller te handelen, om geen geld mis te lopen.

Zorgtoeslag

Dit jaar komen er ruim 7 miljoen Nederlanders in aanmerking voor zorgtoeslag, blijkt uit berekeningen van Independer. Dat komt doordat de inkomensgrenzen voor deze tegemoetkoming zijn verruimd.

Als alleenstaande mag je met een inkomen tot 38.520 euro aanspraak maken op de toeslag. Met een toeslagpartner is dat 48.224 euro in 2023. Daarnaast geldt er een individueel maximaal vermogen van 127.582 euro en een gezamenlijk vermogen van 161.329 euro.

Mocht je twijfelen of je in aanmerking komt, dan is het wijsheid om een proefberekening te maken via De Belastingdienst. Dit jaar loopt de maximale zorgtoeslag op tot een bedrag van 1.848 euro op jaarbasis. Een maandbedrag van maximaal 154 euro. Volgend jaar wordt dat teruggeschroefd naar 127 euro. Volgens de huidige cijfers van Dienst Toeslagen wordt er dit jaar aan 4,6 miljoen mensen zorgtoeslag uitgekeerd. Dit gaat om voorlopige cijfers gemeten in juli van dit jaar.

Huurtoeslag

Vooralsnog wordt er dit jaar huurtoeslag uitgekeerd aan zo’n 1,5 miljoen Nederlanders. En waar de zorgtoeslag volgend jaar daalt, gaat de huurtoeslag met maximaal 416 euro omhoog. De huidige maximale huurtoeslag voor alleenstaanden is 368 euro per maand. Voor samenwonenden is het maximum gelijk aan 321 euro. De exacte hoogte van de huurtoeslag is situatiegebonden.

Om in aanmerking te komen mag de huur dit jaar niet hoger zijn dan 808,06 euro. Is iedereen in het huishouden jonger dan 23 jaar? Dan is de maximaal toegestane huur voor huurtoeslag 452,20 euro. Daarnaast wordt er een maximaal vermogen gehanteerd van 33.748 euro per bewoner.

Kinderopvangtoeslag

Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, is het belangrijk om je aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. De regels zijn namelijk minder soepel dan bij bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Je aanvraag is op tijd als je binnen drie maanden nadat je recht hebt op kinderopvangtoeslag de toeslag aanvraagt. Ben je later? Dan loop je de tussenliggende maanden mis.

Stel dat je kind sinds 1 oktober naar de opvang gaat. Dan is het belangrijk om uiterlijk 31 januari 2024 je aanvraag in te dienen. Dan krijg je voor alle maanden toeslag. Stel dat je pas in maart aanvraag doet, dan ontvang je over de maanden oktober en november geen kinderopvangtoeslag.

Zonde, want je kunt maandelijks voor 230 uur kinderopvangtoeslag ontvangen. Ook als je niet de volledige 230 opmaakt in één maand, kun je deze nog gebruiken voor andere maanden. Het maximumuurtarief voor deze toeslag is 9,12 euro, in 2024 stijgt dit bedrag naar 9,65 euro. Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt, is onder meer afhankelijk van het inkomen.

Kindgebonden budget

Naast de kinderopvangtoeslag hebben 700.000 Nederlanders ook recht op een kindgebonden budget. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en het inkomen. In 2024 stijgt het kindgebonden budget voor het eerste kind met 750 euro en voor twee of meer kinderen (jonger dan 12 jaar) met 883 euro.

Je komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als je één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar en als je kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast wordt het inkomen meegenomen in de toekenning van deze toeslag en geld er een maximum vermogen. In 2023 is dat gelijk aan 127.582 euro zonder toeslagpartner en 161.329 euro met toeslagpartner.

Check hoeveel geld jij misloopt

Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor toeslagen, kun je het best een proefberekening maken via Dienst Toeslagen. Dan heb je direct alle mogelijke toeslagen bij elkaar.

Met dit salaris ben je het gelukkigst volgens Princeton-onderzoek

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.