Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 1 jan 2024
Leestijd: 3 minuten

Met dit salaris krijg je 4.284 euro aan toeslagen in 2024

In Nederland kennen we een sociaal toeslagen vangnet. Wie zelf de eindjes niet aan elkaar kan knopen, kan een beroep doen op zorgtoeslag, huurtoeslag of bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld is dat eigenlijk bij elkaar?

Toeslagen in Nederland zijn over het algemeen inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen: hoe lager het inkomen, des te hoger de toeslag. Mits je niet ergens nog een enorm vermogen achter de hand hebt, natuurlijk.

Toeslagen in Nederland

We hebben verschillende toeslagen waar je een beroep op kunt doen. Zo kennen we de zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget en de kinderopvangtoeslag. In totaal werd er in 2022 voor 15,6 miljard euro aan toeslagen uitgekeerd. Dat geld is terechtgekomen bij zo’n 5,7 miljoen huishoudens.

Belangrijk om te benadrukken: het toeslagenstelsel biedt een financiële tegemoetkoming aan mensen die het nodig hebben. De bedragen zijn in veel gevallen geen volledige dekking voor de kosten.

Toeslag bij minimumloon

Maar hoe hoog zijn die toeslagen nu precies? Daar kunnen we geen universeel antwoord op geven, omdat de bedragen situatiegebonden en inkomensafhankelijk zijn. Het maakt bijvoorbeeld uit of je een toeslagpartner hebt en – geen verrassing – zonder kinderen kom je niet in aanmerking voor een kindgebondenbudget of kinderopvangtoeslag.

Om toch een beeld te schetsen, duiken we in de situatie van iemand die het minimumloon verdient. Werk je fulltime met een 40-urige werkweek? Dan maak je op jaarbasis zo’n 2024 uur.

Het minimumuurloon is voor iedereen vanaf 21 jaar vastgesteld op een bedrag van 13,27 euro. Bovenop het minimumloon ontvang je nog 8 procent vakantietoeslag. We gaan uit van 2024 werkuren in een jaar. Dat komt neer op een toetsingsinkomen (bruto en inclusief vakantietoeslag) van ongeveer 29.000 euro.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Eerst kijken we naar de huurtoeslag. We gaan uit van een situatie met een toetsingsinkomen van 29.000 euro, geen toeslagpartner of kinderen en een huurwoning van 800 euro per maand (zonder servicekosten). Daarbij verwachten we een eigen vermogen onder de 36.992 euro. De geschatte huurtoeslag in 2024, op basis van een proefberekening door Dienst Toeslagen? Een bedrag van 259 euro per maand. Op jaarbasis komt dat uit op een bedrag van 3.108 euro.

Voor de zorgtoeslag gaan we uit van een vermogen van minder dan 140.213 euro en hetzelfde toetsingsinkomen van 29.000 euro per jaar. Zonder toeslagpartner kom je met dit inkomen in aanmerking voor 98 euro zorgtoeslag per maand. Jaarlijks betekent dat een tegemoetkoming van 1.176 euro.

Totale tegemoetkoming

Bij een toetsingsinkomen van 29.000 euro inclusief vakantiegeld kom je volgens de proefberekening van Dienst Toeslagen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming van 357 euro per maand (98 euro zorgtoeslag en 259 euro huurtoeslag). Jaarlijks komt dat neer op 4.284 euro.

In dit voorbeeld zijn we uitgegaan van een situatie zonder kinderen. Heb je wel kinderen? Dan zijn bijvoorbeeld de leeftijd, thuissituatie en opvanguren bepalend voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget.

De bedragen in dit artikel zijn gebaseerd op proefberekeningen via Dienst Toeslagen. Toeslagen zijn situatie-afhankelijk en worden vastgesteld op basis van verschillende persoonlijke factoren. Precies weten voor hoeveel toeslag je in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening via Dienst Toeslagen.

Vaakst vergeten toeslag bekend: zo krijg je 1470 euro in 2024

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.