Pim Jansen
Pim Jansen Opinie 27 nov 2023
Leestijd: 2 minuten

Waarom nieuw kabinet qua klimaat domweg niets kan veranderen

PVV heeft de verkiezingen gewonnen, maar om te kunnen regeren moeten eigenlijk alle pontificale standpunten van tafel geveegd worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met klimaat, energietransitie, verplichte hybride warmtepomp en dat soort maatregelen waartegen zoveel weerstand is.

We laten het woord aan Gerd Vrieling, commercieel directeur van Nefit Bosch.

Verplichte warmtepomp hoogstens vertraging

“Dat er een andere politieke wind gaat waaien, is geen reden om aan te nemen dat de ingezette ontwikkelingen een halt kan worden toegeroepen. Ten eerste realiseert een groot deel van Nederland zich terdege dat de redenen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen ook na de verkiezingen onverminderd aanwezig zijn. Ten tweede: Nederland is geen eiland. Wie er ook in het torentje zit, er zijn nu eenmaal internationale afspraken waaraan we ons als land hebben gecommitteerd.

Ik denk wel dat het tempo tijdelijk lager kan komen te liggen. Mogelijk wordt ook de invulling van de plannen op bepaalde punten aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de ‘verplichte hybride warmtepomp’ vanaf 2026. Of die verplichting er komt onder een nieuw kabinet, valt nog te bezien. Dat laat onverlet dat wij denken dat de opmars van de (hybride) warmtepomp ook de komende jaren doorzet.”

‘Kabinet niet om ingezette ontwikkeling heen’

“Maar naast de warmtepomp zullen er ook andere oplossingen nodig zijn voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. De energiemix zal de periode gevarieerder zal worden. Naast hernieuwbare energie hebben we nog steeds aardgas nodig en na 2030 kan waterstof een rol gaan spelen.

Wij richten ons op al deze technologieën met als doel het verbruik van fossiele energie en de CO2-uitstoot te reduceren. Als internationale speler kijken we naar de trends in heel Europa. Onze strategie ten aanzien van de energietransitie zien we bevestigd, ook voor Nederland. Na weken van verkiezingsretoriek, zal ook een nieuw kabinet moeten onderkennen dat we ons niet aan deze wereldwijd ingezette ontwikkeling kunnen onttrekken.”

Gerd Vrieling maakt onderdeel uit van het ANP Experts-team.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.