Jana Witteman
Jana Witteman Banen & Salaris 2 feb 2024
Leestijd: 3 minuten

Bruto naar netto je: uitbetaalde salaris in 2024 per inkomen

Je hebt net gesolliciteerd, bent razend enthousiast over je potentiële baan en de werkgever doet een salarisvoorstel. Goed om te weten wat je dan netto overhoudt. Kwestie van bruto naar netto berekenen, wat we hier in grote lijnen voor je doen.

Nog in dubio over een eventuele stap in je carrière? Dit zijn de meest kansrijke beroepen van 2024 en je leest direct welk salaris je kunt verdienen. (Dat moet je dan nog wel even omrekenen naar je netto salaris, maar daarover lees je hieronder meer).

Verschil tussen brutoloon en nettosalaris

Het brutoloon is het totaalbedrag vóór aftrek van loonheffingen en verrekening van de loonheffingskorting. Ben je in loondienst? De werkgever houdt de loonheffing in en verrekent de heffingskorting. Het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt na de verrekening, is je nettosalaris. In de tabel in dit artikel hebben we bruto naar netto in verschillende schalen voor je berekend.

Loonheffingen

Loonheffing bestaat uit verschillende onderdelen. In Nederland betaal je inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over het geld dat je verdient uit werk en woning (box 1). Box 1 kent twee belastingschijven. Tot een inkomen van 75.518 euro in 2024 geldt een belastingtarief van 36,97 procent. Voor bruto jaarinkomens vanaf 75.518 euro wordt 49,50 procent gerekend. Let op: dit zijn de tarieven voor mensen die in 2024 de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Naast de loonbelasting kennen we in Nederland verschillende volksverzekeringen waarvoor je een inkomensafhankelijke premie betaalt. Dit zijn onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet langdurige zorg. Samen zijn dat de premies volksverzekeringen. De premies worden betaald door iedereen die bijvoorbeeld in loondienst werkt, ondernemer is, maar ook als je een uitkering ontvangt.

Heffingskorting

Je bruto salaris wordt verminderd met de premies volksverzekeringen en de inkomstenbelasting, samen loonheffing genoemd. Niet voor iedereen is deze bijdrage even groot. Je kunt namelijk een korting krijgen op de belasting en premies; de algemene heffingskorting.

Deze korting wordt verrekend via de werkgever of de uitkeringsinstantie. Hoe hoog de korting is, is inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe minder heffingskorting. De korting is maximaal het bedrag dat je moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Over het inkomen tot 75.518 euro heb je recht op algemene heffingskorting. Over het eventuele resterende inkomen ontvang je geen algemene heffingskorting.

Arbeidskorting

Naast de algemene heffingskorting kennen we nog de arbeidskorting. De werkgever verrekent de arbeidskorting. Deze korting geldt alleen voor inkomen uit arbeid, dus niet over inkomen uit bijvoorbeeld een uitkering.

Daarnaast zijn er heffingskortingen die niet door de werkgever worden verrekend, deze kortingen worden bij de belastingaangifte in maart gewogen.

Bruto naar netto berekenen

Alle bovengenoemde factoren zijn dus van invloed op je netto salaris. Wil je het wel je jouw salaris bruto naar netto berekenen? Daar zijn gelukkig genoeg rekentools voor ontwikkeld. In onderstaande tabel vind je een aantal voorbeelden.

*

Bruto jaarsalaris Netto Jaarsalaris Loonhefffing Algemene heffingskorting arbeidskorting
25.000 euro 24.291 euro 709 euro 3.353 euro 5.161 euro
32.000 euro 28.405 euro 3.595 euro 3.021 euro 5.285 euro
40.000 euro 33.118 euro 6.882 euro 2.358 euro 5.532 euro
50.000 euro 38.112 euro 11.888 euro 1.696 euro 4.881 euro
60.000 euro 43.080 euro 16.920 euro 1.030 euro 4.228 euro
70.000 euro 48.073 euro 21.927 euro 368 euro 3.577 euro

De bedragen zijn gebaseerd op de rekentool van Independer en zijn een indicatie op basis van de huidige belastingregels. Met die tool kun je jouw persoonlijke salaris bruto naar netto berekenen.

Het salaris van een pakketbezorger in Nederland anno 2024

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.