Alrik de Jong
Alrik de Jong Belasting & Toeslagen 9 feb 2024
Leestijd: 3 minuten

Na zoveel jaar is je belastingschuld verjaard en is het geld van jou

Ooit een belastingaangifte geskipt, heb je een belastingschuld of ben je per ongeluk de fout in gegaan? Dan krijg je mogelijk een navorderingsaanslag. Wees enigszins gerust, je schuld of niet gedane aangifte is op den duur verjaard. Maar na hoeveel jaar kijkt de Belastingdienst niet meer naar je om?

Je kunt overigens ook belastingvrij geld verdienen, al moet je dan wel een behoorlijke minimalist zijn. Lees hoeveel salaris je belastingvrij mag verdienen in Nederland anno 2024.

Belastingschuld verjaard na 5 jaar

Kort gezegd is je belastingschuld na 5 jaar verjaard. Er is wel een specifieke regeling als je uitstel van betaling hebt gekregen. De verjaringstermijn wordt dan verlengd met de periode waarin uitstel van betaling is verleend. Uitstel van betaling schort de verjaring dus op.

Als je tussendoor een bericht van de Belastingdienst hebt gekregen over een navorderingsaanslag, dan geldt die datum. En mocht de betalingstermijn van 5 jaar zijn verstreken, dan verdwijnt op papier de belastingschuld niet. Er blijft dan een zogeheten ‘natuurlijke verbintenis’. Maar die mag de Belastingdienst niet meer terugvorderen of verrekenen met eventuele teruggaven. Dan is het geld van jou.

Wanneer krijg je een navorderingsaanslag?

Je kunt een navorderingsaanslag van de Belastingdienst krijgen voor onder meer inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting en schenkbelasting.

In de volgende situaties ligt een navorderingsaanslag op de loer:

  • Er is sprake van een nieuw feit. (Dit betreft een feit dat bij het vaststellen van de eerdere belastingaanslag nog niet bekend was.)
  • Je hebt geen aangifte gedaan, terwijl je dat wel had moeten doen
  • De schatting door de Belastingdienst van je inkomsten of het belastbaar bedrag is te laag. (Als je geen aangifte hebt gedaan, terwijl je daarvoor wel een verzoek van de belastingdienst hebt gekregen, wordt er een schatting van je inkomen gemaakt.)
  • Je hebt inkomsten of delen van je vermogen bewust niet opgegeven en daardoor te weinig betaald. In dit geval kun je ook nog een boete krijgen.
  • De Belastingdienst heeft een verkeerd bedrag verrekend met de belasting die je moet betalen, waardoor het verschuldigde bedrag onjuist is. (Denk daarbij aan voorheffingen, voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven en voorlopige verliesverrekening.)
  • Je vraagt de Belastingdienst het bedrag aan gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten in je aanslag te wijzigen, waardoor je een bedrag moet betalen.
  • In de belastingaanslag van jou en je fiscale partner is niet het volledige bedrag van de gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten opgenomen, waardoor een belastingschuld ontstaat.
  • De Belastingdienst heeft een fout gemaakt, waardoor je te weinig belasting hebt betaald.
  • De verschuldigde belasting is te laag vastgesteld. (Als de te weinig geheven belasting minstens 30% van de juiste vaststelling bedraagt, wordt dit geacht redelijkerwijs kenbaar te zijn en kan de Belastingdienst altijd navorderen.)

In de meeste gevallen krijg je van te voren bericht over een navorderingsaanslag. Dat je van niets wist, is dus geen geldig excuus.

Verjaringstermijn

Je kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (vaak het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop jouw belastingschuld is ontstaan.

Bij erfbelasting start de verjaringstermijn op de dag nadat het overlijden is geregistreerd bij de gemeente. Bij schenkbelasting geldt de datum van schenking.

Boete bij opzettelijk verzwijgen

Bij het opzettelijk verzwijgen of onjuist aangeven van inkomsten of vermogen kun je naast een belastingschuld ook een boete krijgen, die kan oplopen tot 100% van de niet betaalde belasting.

Krijg je berouw en herstel je een foute aangifte vrijwillig binnen twee jaar, dan krijg je geen boete. Zit toch wat lekkerder dan tegen beter weten in afwachten tot je belastingschuld verjaard is.

Lees de minder gebruikelijke uitzonderingen op de website van de Belastingdienst.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.