Felix Decavel
Felix Decavel Samenleving 29 nov 2023
Leestijd: 2 minuten

‘Zonder arbeidsmigratie loopt Nederlandse economie vast’

Het kabinet is erover gevallen. En de Tweede Kamerverkiezingen zijn erop gewonnen. Maar kan de Nederlandse economie wel zonder een vaste stroom aan migranten? Niet volgens een expert van de arbeidsmarkt. “Zonder arbeidsmigratie loopt Nederland vast.”

Ook een twistpunt van de voorbije verkiezingen was het minimumloon. Bekijk in dit artikel wat je in 2024 minimaal moet verdienen, per uur en leeftijd.

‘Zorgen bij Nederlandse bedrijven begrijpelijk’

Frank van Gool is CEO van OTTO Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. Als geen ander kent hij het reilen en zeilen van de Nederlandse arbeidsmarkt. En aan persbureau ANP verklaarde hij zijn zorgen over wat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen voor Nederland zou kunnen betekenen. Want zonder arbeidsmigratie, zal de vergrijzing zich doorzetten en de Nederlandse economie stagneren.

“De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen ligt op tafel. Politiek Den Haag wil meer grip op arbeidsmigratie en de grote winnaars PVV en NSC pleiten voor minder arbeidsmigranten. RTL Nieuws bericht dat de uitslag leidt tot zorgen bij bedrijven. Begrijpelijk, want Nederland kán niet zonder arbeidsmigranten.”

“De personeelstekorten zijn en blijven groot. De toenemende automatisering en efficiency wegen immers niet op tegen de vergrijzing van de (beroeps)bevolking. Zonder arbeidsmigranten loopt de Nederlandse economie vast en kunnen uiteindelijk onze hulpbehoevenden niet meer verzorgd worden. Binnen de EU kent de arbeidsmarkt geen grenzen. Maar de overheid moet wel grenzen stellen aan uitbuiting, ondermaatse huisvesting en andere malafide praktijken. Dat vraagt om heldere regels en stringente handhaving.”

‘Orange Card om grip te houden op arbeidsmigratie’

“Maar ook de andere EU-landen vergrijzen en voor beroepen in cruciale sectoren, zoals gezondheidszorg en techniek, zal het nodig zijn om professionals van buiten de EU aan te trekken. Om grip te houden op deze vorm van arbeidsmigratie pleit ik voor de introductie van een ‘Orange Card’, ofwel een vakkrachtenregeling. Op die manier kan arbeidsmigratie van buiten de EU worden gereguleerd. De functionele toets is daarbij van groot belang.”

“De Orange Card is er alleen voor de tekorten in de cruciale beroepen. Tenslotte moet deze vorm van arbeidsmigratie ook circulair zijn. De internationale werknemers komen maximaal 5 jaar in Nederland werken, waarna zij hun opgedane kennis, vaardigheden en gespaarde salaris kunnen gebruiken in hun land van herkomst. Hiermee wordt de welvaart in het thuisland ook verbeterd.”

‘Voorkomen dat Nederland stilvalt’

“De keuze is nu aan de politiek. We kunnen ervoor kiezen om de supermarkten niet meer te bevoorraden, groente en fruit niet meer te oogsten of pakketjes niet meer thuis te laten bezorgen. Maar de meeste Nederlanders zijn daar geen voorstander van. We willen voorkomen dat Nederland stilvalt. Wat wel helpt zijn betere regelgeving en handhaving, het zorgen voor fatsoenlijke huisvesting en het introduceren van een Orange Card voor arbeidsmigratie van buiten de EU: gereguleerd, functioneel en circulair.”

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.