Pim Jansen
Pim Jansen Banen & Salaris 26 okt 2023
Leestijd: 3 minuten

Onderzoek legt bom onder 5-daagse werkweek en tipt alternatief

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat een 4-daagse werkweek alleen maar voordelen heeft. Zowel de werknemers als de werkgevers die aan de studie deelnamen zijn inmiddels felle voorstanders van een gekortwiekt werkleven. Welke bevindingen springen in het oog?

Minder werken voor hetzelfde geld? Waar kunnen we tekenen? De resultaten van een nieuw onderzoek spreken in ieder geval in het voordeel van de werkweigeraar. En ook de slavendrijvers die hun werknemers eerst slechts twee dagen rust gunden, ondervinden nu evenzeer dat een 4-daagse werkweek de productiviteit niet aantast. Integendeel. Geen één van de bedrijven die als proefkonijn dienden, kiest er namelijk voor om terug te keren naar een 5-daagse werkweek. Tijd om dit artikel naar je baas te sturen.

De voordelen van een 4-daagse werkweek

Het onderzoek werd uitgevoerd door 4 Week Global. Deze non-profit organisatie maakt fondsen beschikbaar, zodat werkgevers een 4-daagse werkweek kunnen testen zonder daar eventuele financiële gevolgen van te ondervinden. 33 bedrijven en ruim 900 werknemers namen deel aan de studie. Van die 900 zijn er ongeveer 500 mensen die het volledige onderzoek van start tot finish hebben voltooid.

In vrijwel alle opzichten is het een doorslaand succes. De deelnemende bedrijven zijn uiterst tevreden en bijna allemaal hebben ze zich er intussen toe verbonden door te gaan met de 4-daagse werkweek. De omzet is in de loop van de proef toegenomen terwijl ziektedagen en ziekteverzuim gedaald zijn. Werknemers zijn eveneens enthousiast. En de klimaateffecten, hoewel minder goed gemeten, zijn ook bemoedigend aangezien er simpelweg minder met de auto werd gereden.

De resultaten voor de werknemers

In totaal wilde maar liefst 96,9 procent van de werknemers de 4-daagse werkweek voortzetten. Op een schaal van 0 tot 10, van zeer slecht tot zeer goed, was de gemiddelde algemene ervaring van de proefperiode een 9,1. Ruim twee derde voelde zich bovendien minder snel opgebrand.

Stress, burn-outs, vermoeidheid, slaapproblemen en conflicten tussen werk en familie namen allemaal af. Anderzijds namen de fysieke en mentale gezondheid, het evenwicht tussen werk en gezin en de algemene tevredenheid over meerdere levensdomeinen alleen maar toe. De werknemers gaven ook aan dat een 4-daagse werkweek de productiviteit aanzienlijk verhoogt. Dat ligt ook in lijn met eerdere studies.

Zowel aan het begin als aan het einde van het onderzoek werd ze gevraagd hun huidige werkprestaties te beoordelen ten opzichte van de beste werkprestaties die ze ooit hebben neergezet. Bijna zonder uitzondering gaven de ondervraagde werknemers aan beter werk te verrichten in minder tijd. Voordat de proef begon, was de gemiddelde zelfbeoordeling 7,17 op een schaal van 0-10. Aan het einde van de studie was dit gestegen tot 7,83.

Mensen vonden dus dat ze productiever waren en hun baan beter uitvoerden bij een 4-daagse werkweek. Ten tweede gaven de werknemers ook aan te genieten van een grotere mate van controle over hun schema’s. De gemiddelde tijd die ze bijvoorbeeld besteedden aan sporten steeg met bijna een half uur per week.

De resultaten voor de werkgevers

Van de 33 bedrijven vulden er 27 een finale enquête in, waarin hen werd gevraagd naar hun algemene ervaring en of zij doorgaan met een gekortwiekt werkleven. Bijna alle werkgevers die meededen aan het onderzoek, lijken finaal overstag te gaan en eens en voor altijd voor een 4-daagse werkweek te kiezen. Op een schaal van 0 tot 10, van zeer negatief tot zeer positief, is de gemiddelde waardering voor de proef een 9,0. Van de 27 zijn er 18 die zeker doorgaan. Geen van hen is tegen of niet van plan om de 4-daagse werkweek verder te zetten.

Op de vraag hoe hun algemene bedrijfsprestaties werden beïnvloed door de proef, was de gemiddelde score 7,6. De bedrijven rapporteerden ook een score van 7,7 wat betreft de werkprestaties van hun werknemers. Maar de grootste reden voor de algemene tendens om de 4-daagse definitief in te voeren, is uiteraard financieel gemotiveerd.

De totale inkomsten stegen met 8,14% (gewogen naar bedrijfsgrootte) tegen het einde van de testfase. Gemiddeld stegen de bedrijfsinkomsten meer dan 1 procent per maand gedurende het onderzoek. En in vergelijking met dezelfde 6-maandelijkse periode in 2021 stegen de inkomsten maar liefst 37,55% in 2022.

Bovendien lag deze omzetgroei ook aan de basis van het grote aantal nieuwe werknemers in deelnemende bedrijven. De werkgevers noteerden namelijk een toename van 12,16% in het aantal werknemers gedurende de looptijd van de studie. Waar wachten we nog op?

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.