Felix Decavel
Felix Decavel Geld & Carrière 17 okt 2023
Leestijd: 2 minuten

Met dit inkomen heb je de grootste kans op schulden in Nederland

Hoeveel huishoudens in Nederland hebben last van schulden? We doorzoeken de dossierkasten van CBS om het per inkomensniveau op te tekenen.

Ook al werd de rente recent nog de hoogte ingejaagd, hoort studieschuld niet bij de onderstaande cijfers van het CBS. Ontdek hoeveel elke Nederlander in theorie zou moeten betalen om die gigantische stufi-berg in zijn totaliteit af te lossen.

De schuldenberg van Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt wel een onderscheid tussen verschillende types schuld. Hieronder zie je wat deze verschillen precies inhouden.

  • Totale schulden: consumptieve doeleinden, financiering van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen en de financiering van schulden voor de tweede woning of ander onroerend goed, negatief saldo op een bankrekening, zorgschulden, belasting- en toeslagschulden.
  • Belastingschulden: inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting.
  • Toeslagschulden: Nog terug te betalen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebondenbudget.
  • Zorgschulden: mensen die al minimaal 6 maanden geen premie voor hun zorgverzekering betalen, en personen met een betalingsregeling of een stabilisatieovereenkomst.
  • Overige: Vooral box 3-schulden. De reden is vaak onbekend.

Bij ‘totale schuld’ zijn zowel belasting-, zorg- als toeslagschulden inbegrepen, niet de ‘overige’. Maar om een volledig beeld te verschaffen van het aantal huishoudens met schulden in Nederland, heeft Manners zelf deze ‘overige’ bij de ‘totale schulden’ gevoegd. Geld lenen kost geld, zullen we maar zeggen.

Aantal huishoudens met schuld per inkomensniveau

Voor elk inkomensniveau geldt het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen als maatstaf. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Op deze manier zijn alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden waarmee het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar is gemaakt. De inkomensniveau’s zijn dus grofweg gebaseerd op bruto besteedbaar inkomen per jaar voor een eenpersoonshuishouden.

Zoals vernoemd, heeft Manners het aantal huishoudens met ‘overige’ en het aantal huishoudens met ‘totale schulden’ bij elkaar opgeteld. Aan de hand daarvan zie je hieronder hoeveel huishoudens er in Nederland met rode cijfers kampen, per inkomensniveau.

Inkomensniveau Aantal huishoudens
met schulden
< € 10.000 113.700
€ 10.000 – € 20.000 690.200
€ 20.000 – € 30.000 1.157.900
€ 30.000 – € 40.000 1.090.300
€ 40.000 – € 50.000 653.200
> € 50.000 709.700

Volgens het CBS telt ons land momenteel 8,3 miljoen huishoudens. Gebaseerd op de bovenstaande data uit 2021, hebben in totaal 4.414.500 huishoudens een vorm van schuld, ofwel dus 53 procent van Nederland.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.