Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 4 jan 2024
Leestijd: 2 minuten

Zoveel steeg het salaris in Nederland per sector in 2023

Veel mensen gaan er in 2024 qua salaris netto op vooruit. Maar ook in 2023 zijn er flinke stappen gezet. Gemiddeld stegen de cao-lonen met 6,1 procent. Zoveel salaris zijn we in Nederland extra gaan verdienen per sector.

Dat klinkt als muziek in de oren. Maar toch kon de salarisstijging het in 2023 niet winnen van de inflatie. Het resultaat? Werknemers hielden onderaan de streep minder geld over, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Salarisstijging in 2023

De reële loonstijging in 2023 komt uit op een negatief getal. Namelijk een daling van 2,1 procent. In de praktijk betekent dit dat werkenden in 2023 zo’n 2,1 procent minder van het salaris hebben overgehouden, vanwege de blijvende inflatie.

Niet overal zijn de lonen even hard gestegen. Met name werknemers in dienst van de overheid gingen erop vooruit. Zij maakten in 2023 een loonstijging door van 7 procent. Bij particuliere bedrijven was dit percentage lager, namelijk 5,9 procent.

Loonstijging per bedrijfstak

Kijken we op specifieker niveau, dan zien we eveneens dat loonstijgingen niet voor alle werkenden dezelfde groei door hebben gemaakt. Werkenden in de vervoer- en opslagbranche gingen er het afgelopen jaar het meest op vooruit. Zij ondergingen een loonstijging van 8,4 procent. Wie er het minste op vooruit zijn gegaan, zijn werkenden in de branche van verhuur en handel van onroerend goed. Zij gingen er slechts 2,5 procent op vooruit.

In onderstaande tabel vind je de loonstijgingen per bedrijfstak in 2023 en 2022. Let op, de cijfers van 2023 zijn nog onder voorbehoud. Het CBS maakt de definitieve cijfers later bekend.

Sector Loonstijging in 2023 (%) Loonstijging in 2022 (%)
Vervoer en opslag 8,4 4,3
Overige dienstverlening 7,5 2,8
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
7,0 3,1
Handel 6,9 3,3
Waterbedrijven
en afvalbeheer
6,8 2,4
Onderwijs 6,7 5,1
Verhuur en overige
zakelijke diensten
6,5 2,8
Energievoorziening 6,1 2,0
Industrie 5,8 2,9
Specialistische
zakelijke diensten
5,8 2,7
Landbouw, bosbouw
en visserij
5,6 2,5
Informatie en
communicatie
5,4 2,6
Gezondheids-
en welzijnszorg
5,3 3,6
Financiële
dienstverlening
5,0 2,5
Horeca 4,8 2,6
Bouwnijverheid 4,5 2,7
Cultuur, sport
en recreatie
4,5 2,5
Verhuur en handel
van onroerend goed
2,5 3,0

Benieuwd wat de verwachtingen zijn voor de loonstijgingen dit jaar? Check hoeveel je er in 2024 op vooruit gaat.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.