Tessa Ham
Tessa Ham Geld & Carrière 17 mrt 2023
Leestijd: 1 minuut

Het gemiddelde loon in België naast het salaris in Nederland

Eerder schreven we al over het gemiddelde salaris van Nederlanders, maar hoe zit dat eigenlijk bij onze zuiderburen? Dit is het gemiddelde loon in België.

We bespreken wat Belgen gemiddeld per maand verdienen én hoe ze het doen ten opzichte van de Nederlanders.

Het gemiddelde loon België

Volgens de laatste cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel ligt het gemiddelde loon in België op 3.832 euro. Let op: het gaat hier om een brutomaandloon, niet wat ze netto gestort krijgen op hun bankrekening.

Het gemiddelde loon van 3.832 euro geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 58% van de werknemers minder verdient. Het is bijgevolg interessant om de verdeling van de lonen nader onder de loep te nemen. De onderstaande salarissen geven een beter beeld.

  • 10% verdient minder dan 2.334 euro
  • 10% verdient meer dan 5.991 euro
  • 20% verdient minder dan 2.650 euro
  • 20% verdient meer dan 4.804 euro
  • 30% verdient minder dan 2.906 euro
  • 30% verdient meer dan 4.178 euro
  • 40% verdient minder dan 3.250 euro
  • 40% verdient meer dan 3.854 euro
  • 50% verdient minder dan 3.550 euro
  • 50% verdient meer dan 3.550 euro

Mediaanloon

Het mediaanloon bedraagt 3.550 euro. Dat betekent dat 50% van de werknemers maximaal 3.550 euro verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris in de wacht sleept. De grootste groep, 69% van alle werknemers, verdient een bedrag tussen de 2.000 euro en de 4.250 euro bruto per maand. 10% van alle werknemers verdient op maandbasis minder dan 2.334 euro bruto. Aan de andere kant van het spectrum verdient 10% van de loontrekkenden meer dan 5.991 euro bruto.

Gemiddelde salaris in Nederland vs. België

Het gemiddelde salaris in Nederland ligt op 3.802 euro bruto per maand, al is dit door het CPB gemeten in een latere periode. Over dezelfde periode meldt CBS een brutomaandloon van 3.794 euro. We kunnen stellen dat mensen in België gemiddeld iets meer verdienen.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.