Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 21 mrt 2023
Leestijd: 3 minuten

Zo voorkom je dat de Belastingaangifte 2022 jou 5.514 euro kost

Er is al veel gezegd omtrent de Belastingaangifte 2022. Zo zijn er specifieke dingen om op te letten indien je een fiscaal partner hebt, betalen veel Nederlanders te veel belasting vanwege een te hoog geschatte WOZ-waarde en is het belangrijk om te weten welke documenten je onder het stof vandaan moet trekken.

Maar wat als je helemaal geen aangifte doet van je inkomstenbelasting 2022? Dan zijn dit de consequenties om rekening mee te houden.

Belastingaangifte 2022: eigen verantwoordelijkheid

Niet iedereen in Nederland ontvangt een aangiftebrief. Toch is het voor iedereen verstandig om wél aangifte te doen. Niet alleen omdat het hoe dan ook je eigen verantwoordelijkheid is om je aangifte in te dienen, maar ook omdat veel mensen geld laten liggen door geen aangifte te doen. Heb je daarnaast bijvoorbeeld vermogen in crypto waar De Belastingdienst niet van op de hoogte is? Dan is het ook in zo’n geval eigen verantwoordelijkheid om dit wel door te geven.

De consequenties van aangifteverzuim

Besluit je om wat voor reden dan ook geen belastingaangifte te doen? Dan heeft dit per situatie verschillende gevolgen. Heb je wel een oproep ontvangen om aangifte te doen, maar dien je de aangifte niet binnen de juiste termijn in? Dan ontvang je in eerste instantie een herinnering. Heb je al een herinnering ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om zonder schriftelijke reden uitstel van de aangifte aan te vragen.

Ontstaat er ruis na de herinnering en ontvangt De Belastingdienst dan nog steeds geen aangifte inkomstenbelasting? Dan kun je rekenen op een aanmaning. Vanaf dat moment heb je tien dagen de tijd om ervoor te zorgen dat de aangifte alsnog bij De Belastingdienst binnenkomt.

Boetes: van verzuim tot vergrijp

Verstrijkt de 10-daagse termijn van de aanmaning? Dan ontvang je een zogenoemde verzuimboete van 385 euro. Ben je meermaals te laat met de aangifte? Dan kan de boete worden verhoogd tot een bedrag van 5.514 euro kost. Blijft de aangifte alsnog uit? Dan wordt er door De Belastingdienst een schatting gemaakt van het inkomen. Gebaseerd op die schatting wordt dan de belastingaanslag opgelegd en krijg je daarbovenop een verzuimboete.

Je kunt niet alleen een boete krijgen wanneer je de Belastingaangifte 2022 niet of niet binnen de juiste termijn instuurt. Je kunt ook een boete verwachten als je de aangifte niet op de juiste manier of onvolledig invult. Heb je de aangifte wel opgestuurd, maar ben je te laat met het betalen van de aanslagbelasting – zoals inkomstenbelasting – ook dan krijg je een boete.

De vergrijpboete

Er komt een vergrijpboete om de hoek kijken als je bewust geen aangifte inkomstenbelasting indient. Ook als je met opzet een onjuiste of onvolledige Belastingaangifte 2022 indient, kom je in aanmerking voor een vergrijpboete. Hoe hoog de vergrijpboete uitvalt, wordt bepaald doordat er ofwel opzet, ofwel grove schuld in het spel is. In het geval van opzet kun je rekenen op een boete ter hoogte van 50 procent van de belasting die je bewust hebt verzwegen. Is er sprake van grove schuld? Dan moet je rekening houden met een boete van 25 procent van het verschuldigde bedrag.

Gaat het over opzettelijk verzwegen, niet aangegeven of verkeerd opgegeven box-3 inkomsten? Dan wordt er bij opzet 150 procent van het verschuldigde belastingbedrag als boete opgelegd. Als er sprake is van grove schuld dan is de boete een percentage van 75 procent.

Toch wijs om tijdig (de Belastingaangifte 2022 moet voor 14 juli 2023 bij De Belastingdienst worden aangeleverd) je aangifte in te dienen. Ben je bang dat je ergens een fout hebt gemaakt? Dan is er nog geen reden tot paniek. Dankzij de inkeerregeling kun je jouw aangifte verbeteren. Zo voorkom je onnodige boetes.

Belastingaangifte 2022: dit is de basis om geen geld te laten liggen

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.