Felix Decavel
Felix Decavel Banen & Salaris 3 apr 2023
Leestijd: 4 minuten

Dit zijn de beste landen qua loonkloof en Nederland stelt fors teleur

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt wereldwijd steeds kleiner. Maar ondanks dat het gat langzaam dichtgroeit, blijft het salaris voor veel vrouwen achterwege. Ook in Nederland. Dit zijn de landen met de grootste en kleinste ‘Gender Pay Gap’ ter wereld.

De uitgebreide studie van het Wereld Economisch Forum (en nee, dat zijn geen reptielen) beperkte zich niet louter tot het salaris echter. Het onderzoek tracht een algemeen beeld te scheppen van het globale, economische verschil tussen man en vrouw. En als we de cijfers van Nederland vergelijken met de rest van Europa (of de wereld), kun je alleen maar vaststellen dat er nog serieus werk aan de winkel is.

Dreigende crisis loonkloof man en vrouw

Sterker nog, ook al is er volgens het WEF een globale verbetering zichtbaar ten opzichte van 2021, recente geopolitieke ontwikkelingen dreigen de loonkloof opnieuw te verbreden. “De stijgende kosten van levensonderhoud, de aanhoudende pandemie, de klimaatcrisis en grootschalig conflict en ontheemding, dreigen de vooruitgang naar gendergelijkheid te stokken. Terwijl wereldleiders een groeiende reeks economische en politieke schokken aanpakken, wordt het risico op een ommekeer steeds groter. Niet alleen verliezen miljoenen vrouwen en meisjes educatieve toegang en kansen op dit moment, deze stopzetting van het dichten van de Gender Gap is een ramp voor de toekomst van onze economieën, samenlevingen en gemeenschappen.”

De cijfers tonen aan dat de organisatie reden heeft voor deze groeiende ongerustheid. Het Wereld Economisch Forum voert het onderzoek namelijk al uit sinds 2006. Momenteel zou het 132 jaar duren alvorens de loonkloof tussen man en vrouw globaal gedicht is, waar dat in 2020 nog 100 jaar was. In totaal werden 146 landen onder de loep genomen, met daarbij een paar uitzonderingen zoals Rusland, Venezuela en Syrië, waarvan de statistieken niet konden opgehaald worden deze editie. In de meeste landen is de vooruitgang naar gendergelijkheid en pariteit vertraagd of tot stilstand gekomen in vergelijking met de jaren voordien. Slechts 30 landen konden de kloof in 2022 met meer dan 1 procent dichten. Bijna 60 landen noteerden een (minimale) ommekeer.

Het onderzoek van het Wereld Economisch Forum

De globale score en ranking van het WEF is samengesteld aan de hand van vier subcategorieën. Tussen haakjes staan enkele van de onderzochte indicatoren per categorie.

  • Economische participatie en kansen (loonkloof man en vrouw, aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, percentage vrouwen in leiderschapsposities)
  • Onderwijsniveau (alfabetiseringsgraad, percentage vrouwen in verschillende onderwijsniveaus)
  • Gezondheid en overleving (geslachtsverhouding bij de geboorte, levensverwachting)
  • Politieke emancipatie (percentage vrouwen in het parlement, percentage vrouwen in ministeriële functies, aantal jaar met vrouwelijk staatshoofd)

De scores van elk land liggen tussen 0 en 1, waarbij 1 een volledig gedichte kloof betekent tussen man en vrouw. Per subcategorie bestaat er ook een aparte ranking, maar hieronder staat alleen de globale rangschikking die al deze verschillende factoren bij elkaar optelt. Volgens het WEF is de globale economische loonkloof tussen man en vrouw momenteel voor 68,1 procent gedicht.

Landen met de grootste Gender Pay Gap

Dit zijn de tien landen waar de economische loonkloof tussen man en vrouw wereldwijd het grootst is momenteel. Per land zie je de score, net als de stijging of daling ten opzichte van 2021.

Rang Land Score 2021
1 Afghanistan 0,435 -0,009
2 Pakistan 0,564 +0,008
3 DR Congo 0,575 -0,001
4 Iran 0,576 -0,005
5 Tsjaad 0,579 -0,014
6 Mali 0,601 +0,010
7 Algerije 0,602 -0,030
8 Oman 0,609 +0,000
9 Benin 0,612 -0,041
10 Qatar 0,617 -0,007

Landen met de kleinste Gender Pay Gap

Dit zijn de tien landen waar de economische loonkloof tussen man en vrouw wereldwijd het kleinst is. Per land zie je de score, net als de stijging of daling ten opzichte van 2021. Nederland en België staan er voor de volledigheid ook bij, samen met de buurlanden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Rang Land Score 2021
1 IJsland 0,908 +0,016
2 Finland 0,860 -0,001
3 Noorwegen 0,845 -0,004
4 Nieuw-Zeeland 0,841 +0,001
5 Zweden 0,822 0,000
6 Rwanda 0,811 +0,006
7 Nicaragua 0,810 +0,015
8 Namibië 0,807 -0,002
9 Ierland 0,804 +0,005
10 Duitsland 0,801 +0,005
14 België 0,793 +0,004
15 Frankrijk 0,791 +0,007
22 Verenigd Koninkrijk 0,780 +0,005
27 Verenigde Staten 0,769 +0,006
28 Nederland 0,767 +0,005
46 Luxemburg 0,736 +0,011

Nederland en België

Zoals je in de rangschikking hierboven hebt kunnen waarnemen, heeft Nederland nog serieus werk voor de boeg. In vergelijking met de buurlanden en traditionele bondgenoten is de economische loonkloof tussen man en vrouw aanzienlijk groter. Om een extra perspectief te bieden: met een 17e plaats in Europa bevindt Nederland zich in de grijze middenmoot van welvarende landen. Voornamelijk wat de subcategorie ‘economische participatie en kansen’ betreft, scoren we met een 79e plaats wereldwijd heel zwak. Vergelijk in de galerij hieronder de gedetailleerde scores van Nederland en België met elkaar.

Raadpleeg het volledige onderzoek van het Wereld Economisch Forum. Bekijk de landen met de hoogste en laagste pensioenleeftijd. Of check waar de levenskwaliteit momenteel het hoogst is (en nummer één raad je nooit).

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.