Alrik de Jong
Alrik de Jong Klimaat 15 mrt 2023
Leestijd: 3 minuten

Deze multinationals zijn de grootste uitstoters met zakelijk vliegen

Grote internationale bedrijven zijn meer van het wegkijken dan aanpakken als het gaat om klimaat. Geen verrassing, maar dit wordt nog maar eens onderstreept in en nieuw rapport over zakelijk vliegen. Hierin komen de grootste uitstoters naar voren, maar ook een paar positieve uitzonderingen, waaronder ABN AMRO.

Sinds de pandemie werd nog eens extra duidelijk hoeveel er zakelijk gevolgen wordt over deze wereld. Veelal zinloze vervuilende vluchten, want voor veel bedrijven bleek het veel effectiever en goedkoper om bepaalde afspraken online te doen. Maar nu alles weer open is, zijn er bij de meeste multinationals geen plannen om dat door te zetten, zo blijkt.

ABN AMRO is een positieve uitzondering

Veruit de meeste multinationals hebben geen serieuze plannen om minder zakelijk te gaan vliegen. Milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) heeft het vliegbeleid van 322 bedrijven wereldwijd onderzocht en concludeert dat 85 procent “geen geloofwaardig plan” heeft om het aantal vluchten te beperken. Dat het wel degelijk kan, bewijzen volgen het onderzoek vier bedrijven die voldoen aan de “gouden standaard”. Ze zijn ambitieus en rapporteren over hun uitstoot. ABN AMRO is een van die bedrijven.

T&E plaatst bedrijven in de hoogste categorie als ze hun uitstoot in 2025 of eerder willen halveren en daar informatie over geven. Naast de bank uit Nederland staan in de top van de lijst het Deense farmaceutische bedrijf Novo Nordisk, verzekeringsbedrijf Swiss Re en Fidelity International, een Britse financiële instelling.

Vier categorieën

De meeste onderzochte bedrijven hebben wel algemenere doelen om de uitstoot van broeikasgassen die hun werknemers en bestuurders veroorzaken met reizen te verminderen. In het rapport kregen de ondernemingen onder meer punten toegekend voor de doelen die ze stellen omtrent minder zakelijk vliegen. Hoe snel ze die doelen willen bereiken en hoe specifiek ze daarover rapporteren zijn factoren die extra wegen in het rapport.

Uiteindelijk zijn de bedrijven in vier categorieën ingedeeld, van A tot en met D. In totaal kregen 11 bedrijven een A. Daaronder vallen de vier bedrijven met de “gouden standaard”, die zichzelf nog extra onderscheiden. Zij zijn volgens T&E goed bezig. In het B-segment daaronder staan 38 bedrijven. De bulk (212 bedrijven) kwam niet verder dan een C. Nog eens 61 bedrijven tonen zo weinig ambities of rapporteren zo gebrekkig dat ze een D kregen.

Grootste uitstoters wat betreft zakelijk vliegen

De top drie van grootste uitstoters met zakelijk vliegen wordt gevormd door Volkswagen, KPMG en Johnson & Johnson. Volkswagen is door de opstellers van de lijst in de laagste categorie gezet, KPMG en Johnson & Johnson kregen een C.

Onder de bedrijven die zich positief onderscheiden is ook het Nederlandse Arcadis, dat net als ABN AMRO streeft naar 50 procent reductie in 2025, zo vult Natuur & Milieu aan. De Nederlandse organisatie was zijdelings betrokken bij het onderzoek en roept bedrijven die nog geen specifiek beleid hebben opgesteld op dit alsnog te doen. “Dat begint bij het transparant maken van de uitstoot, het stellen van reductiedoelen en het nemen van maatregelen om die doelen te behalen.” Om minder te vliegen, kunnen bedrijven bijvoorbeeld vaker videoconferenties houden of met de trein reizen.

Vliegschaamte? Check dan deze prachtige treinreizen door Europa als alternatief.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.