Alrik de Jong
Alrik de Jong Geld & Carrière 20 apr 2023
Leestijd: 3 minuten

Het gemiddelde inkomen in Nederland naast de rest van Europa

We kunnen in Nederland zeuren op ons eigen land als geen ander. En dat terwijl de welvaart hier beter is dan op bijna alle andere plekken ter wereld. Dat blijkt maar weer eens uit nieuwe cijfers van het CBS over het bbp per inwoner, in kindertaal ook wel het gemiddelde inkomen per persoon genoemd.

Het bbp per hoofd is het nominaal Bruto Binnenlands Product van een land, gedeeld door het aantal inwoners. Doordat je de economische output per inwoner berekent, schep je een duidelijk beeld van de daadwerkelijke welvaart in een land. Je zou het kunnen zien als het gemiddelde inkomen, gezien het Bruto Binnenlands Product bestaat uit alles wat de mensen in het land bij elkaar verdiend hebben. Er wordt nog maar eens onderstreept: we hebben het niet slecht in Nederland. Sterker: wat betreft levenskwaliteit staan we boven alle andere landen.

BBP per inwoner van Nederland

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner was in 2022 ruim 53 duizend euro. Nederland staat daarmee op de vierde plaats binnen de Europese Unie. In 2021 stond Nederland op de vijfde plek. Het bbp per capita was net als een jaar eerder anderhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat.

bbp per inwoner, gemiddelde inkomen in Nederland, europa

Luxemburg heeft binnen de Europese Unie het hoogste gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking. Dit komt door het relatief grote aantal financiële instellingen in het land, en doordat veel mensen in Luxemburg werken maar er niet wonen. De tweede plek wordt ingenomen door Ierland, gevolgd door Denemarken en Nederland. Bulgarije heeft met 12 duizend euro het laagste bbp per inwoner in de Europese Unie. Dit is ruim twee en een half keer zo laag als het EU-gemiddelde.

Sterke groei gemiddelde inkomen

Het Nederlandse bbp per hoofd was in 2022 3,5 procent hoger dan in 2021. In 2021 was de groei nog 4,3 procent. Hiermee is het gemiddelde inkomen in Nederland twee jaar op rij sterk gegroeid. Het Nederlandse bbp per hoofd lag in 2022 weer boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

bbp per inwoner, gemiddelde inkomen in Nederland, europa, luxemburg

In 2022 groeide het bbp per hoofd van Nederland harder dan het gemiddelde van de Europese Unie. Daarnaast was de groei in 2022 sterker dan voor onze belangrijkste handelspartners binnen de EU: Duitsland, België en Frankrijk. In zowel België als Frankrijk groeide het bbp per inwoner met 2,2 procent. Het Duitse bbp per hoofd groeide met 1,1 procent

Verschillen in Europa kleiner bij correctie

Het Luxemburgse bpp per inwoner was in 2022 ruim negen en een half keer zo hoog als het Bulgaarse bbp per inwoner. Iemand kan met dezelfde hoeveelheid geld wel meer goederen en diensten in Bulgarije kopen dan in Luxemburg. Om de welvaart van landen te kunnen vergelijken corrigeert Eurostat voor verschillen in prijspeil en daarmee ook verschillen in koopkracht. De koopkracht binnen een land wordt beïnvloed door de hoogte en ontwikkeling van prijzen en lonen.

Het Nederlandse gemiddelde inkomen gecorrigeerd voor prijsverschillen tussen EU-landen was in 2022 ruim 45 duizend euro. Nederland staat ook met deze correctie op de vierde plaats binnen de EU. De verschillen tussen de Europese landen worden met deze correctie kleiner. Gecorrigeerd voor prijspeil was het Luxemburgse bbp per inwoner ruim vier keer zo hoog als het Bulgaarse bbp per inwoner.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.