Alrik de Jong
Alrik de Jong Geld & Carrière 24 jun 2024
Leestijd: 2 minuten

Zoveel pensioen krijg je vanaf juli 2024 als je niets hebt opgebouwd

Of je nou wel of geen pensioen hebt opgebouwd, er komt een moment in je leven dat je recht hebt op een AOW-uitkering. Zoveel geld krijgen pensionado’s bruto per maand vanaf 1 juli 2024.

Nederland kent een aantal volksverzekeringen, waaronder de Algemene Ouderdomswet. Maar wie komen er nu allemaal in aanmerking voor AOW en wat levert het op?

AOW-pensioen in Nederland

De AOW-bedragen in Nederland worden afgeleid van het netto minimumloon per maand. De hoogte van de te ontvangen uitkering is afhankelijk van de opbouw en leefvorm. Voor elk jaar dat iemand is verzekerd, wordt 2% AOW opgebouwd. Je hebt als Nederlander recht op een volledig AOW-pensioen als je de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Het bedrag voor alleenstaanden is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon, dat van gehuwden en samenwonenden op 50% van het netto minimumloon. Voor gehuwde of samenwonende AOW’ers van wie de partner jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelden afwijkende regels. Het AOW-pensioen is gebaseerd op 50% van het nettominimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto € 1061,97).

Sinds 1 januari 2015 is de partnertoeslag gesloten voor nieuwe instroom. Hierop geldt één uitzondering: mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd zijn geworden, hebben nog wel recht op toeslag. Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar zijn geworden. Als het recht een AOW-pensioen al is ingegaan voor 1 februari 1994, dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen gebaseerd op 70% van het nettominimumloon. De toeslag voor deze AOW’ers is maximaal 30 procent.

Uitkering per 1 juli 2024 voor AOW’ers ná 1 februari 1994

De bruto uitkeringsbedragen per 1 juli 2024, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994 zijn:

Gehuwden/samenwonenden

Per Maand€1.061,97
Vakantie-uitkering€55,96
Totaal€1.117,93

Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner
jonger dan de AOW-leeftijd)

Per Maand€2.123,94
Vakantie-uitkering€111,92
Totaal€2.235,86

Maximale toeslag

Per Maand€1.061,97
Vakantie-uitkering€55,96
Totaal€1.117,93

Alleenstaanden

Per Maand€1.061,97
Vakantie-uitkering€55,96
Totaal€1.117,93

Uitkering per 1 juli 2024 voor AOW’ers vóór 1 februari 1994

De bruto uitkeringsbedragen per 1 juli 2024 voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan vóór 1 februari 1994 zijn:

Gehuwden/samenwonenden

Per Maand€1.061,97
Vakantie-uitkering€55,96
Totaal€1.117,93

Gehuwden/samenwonenden met partner jonger dan de AOWleeftijd (zonder partnertoeslag)

Per Maand€1.564,25
Vakantie-uitkering€78,34
Totaal€1.642,59

Alleenstaanden

Per Maand€1.564,25
Vakantie-uitkering€78,34
Totaal€1.642,59

Het gaat om bedragen zonder de inkomensondersteuning AOW-pensioen. Die bedraagt 5,50 euro bruto per maand en is onveranderd ten opzichte van januari 2024.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.