Jana Witteman
Jana Witteman Geld & Carrière 23 jun 2023
Leestijd: 3 minuten

Zoveel geld kost het om je vakantiedagen te laten uitbetalen

Vakantie is de welverdiende tijd om te ontspannen. Maar soms kan het voorkomen dat je nog ongebruikte vakantiedagen over hebt. Heb je nu nog dagen van 2022 over? Dan kun je die tot 1 juli opmaken. Heb je ook bovenwettelijke verlofdagen over? Dan kun je wellicht kiezen voor een uitbetaling. Lees hier wat dat mag kosten.

Voordat we het financiële plaatje nader bekijken, is het belangrijk om te weten dat je wettelijke vakantiedagen van 2022 vervallen op 1 juli 2023. Mocht je je verdiende dagen dus nog goed willen gebruiken om tot rust te komen, dan heb je nog een week de tijd.

(Boven)wettelijke vakantiedagen

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de wettelijke vakantiedagen geldt dat deze vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Het aantal wettelijke vakantiedagen is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Werk je het hele jaar fulltime, met een dienstverband van 40 uur? Dan heb je in totaal recht op 4 keer het aantal uur dat je in een week werkt. In dit geval komt dat neer op 160 uur op jaarbasis. Wat uitkomt op 20 wettelijke vakantiedagen.

Dit is overigens niet in beton gegoten: het kan zijn dat in de cao anders overeengekomen is. En er zijn meer uitzonderingen. Mocht je wegens ziekte niet in staat zijn om je vakantiedagen te gebruiken, dan geldt er ook een langere vervaltermijn van 5 jaar. Ook als de werkgever je heeft gedwarsboomd om verlof op te nemen, geldt de langere termijn.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen gelden ook andere regels. Voor dit verlof geldt over het algemeen eveneens de vervaltermijn van 5 jaar.

Vrije tijd versus geld

Mocht je in geldnood zitten, dan zijn vakantiedagen in veel gevallen geen ideale reddingsboei. Wettelijke vakantiedagen kun je namelijk niet laten uitbetalen. De bovenwettelijke dagen in principe wel, maar ook daar zijn veelal voorwaarden aan verbonden. Sommige werkgevers hanteren bijvoorbeeld een maximaal aantal uur dat zij bereid zijn uit te betalen.

Toch is het de vraag of het financieel gezien een handige keuze is uren te laten uitbetalen. Over vakantiedagen betaal je namelijk het zogenoemde ‘bijzonder’ belastingtarief. Dit tarief ligt hoger dan het tarief dat je bijvoorbeeld over je salaris betaalt. Afhankelijk van het inkomen kan het tarief oplopen tot 55 procent.

Het gemiddeld uurloon in Nederland was in 2022 volgens het CBS 25 euro per uur. Stel dat je drie dagen bovenwettelijk verlof wil laten uitbetalen, dan komt dat neer op een brutobedrag van 600 euro. Met een modaal inkomen van zo’n 40.000 per jaar, geldt in 2023 een bijzonder loonbelastingtarief van 49,54 procent. Dat betekent dat van de 600 euro bruto, een kleine 300 euro bij de Belastingdienst terecht komt. Op je loonstrook zie je van je bovenwettelijke uren in eerste instantie 306,36 euro terug. Mocht het gebeuren dat de werkgever te veel belasting heeft ingehouden, dan wordt dit het jaar daarop verrekend met de inkomstenbelasting. In dat geval krijg je het bedrag dat je te veel hebt betaald, terug.

Wellicht toch liever een vrije dag opnemen?

Zoveel geld loop je vanaf 1 juli mis door alle prijsveranderingen

 

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.