Coen Grutters
Coen Grutters Banen & Salaris 10 dec 2023
Leestijd: 2 minuten

Het salaris van Femke Halsema en alle andere burgemeesters

Afgelopen week zijn de nieuwe Tweede Kamerleden beëdigd. Zij kunnen dan rekenen op dit salaris. Maar hoe hoog is het inkomen van bestuurders en ambtenaren op kleinere schaal? En is het salaris van burgemeesters van kleine gemeenten net zo hoog als dat van Femke Halsema?

Wie op zoek gaat naar het inkomen van lokale ambtenaren, zal er gauw achter komen dat niet gesproken wordt over salaris, maar over bezoldiging. Dit gaat verder dan enkel loon, aangezien ook toeslagen en de vergoedingen voor overwerk worden meegenomen. Voor het gemak blijven wij in dit artikel spreken over salaris.

Taken van een burgemeester

Het dagelijks gemeentebestuur bestaat uit wethouders en een burgemeester. Die laatste leidt als voorzitter van de gemeenteraad de vergaderingen. Daarnaast is hij of zij voorzitter van het college van B&W. Tot slot is de burgemeester verantwoordelijk voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid.

Een behoorlijk takenpakket, dus. Wel verschillen de gemeenten waarover de ambtenaren leiding hebben enorm. Zo telt de gemeente Schiermonnikoog slechts zo’n 1.000 inwoners, terwijl in de gemeente Amsterdam bijna een miljoen mensen wonen.

Salaris burgemeesters en wethouders

Verdient het gemeentebestuur van Schiermonnikoog dan net zo veel als de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Amsterdam? Nee, Femke Halsema verdient meer dan de burgemeester van Schiermonnikoog. De taken mogen dan hetzelfde zijn, de verantwoordelijkheden niet.

Aantal inwoners Salaris raadslid Salaris wethouder Salaris burgemeester
t/m 8.000 € 1.096,49 € 5.503,57 € 7.196,83
8.001 t/m 14.000 € 1.096,49 € 6.227,01 € 7.909,52
14.001 t/m 24.000 € 1.096,49 € 6.989,79 € 8.616,91
24.001 t/m 40.000 € 1.096,49 € 7.474,86 € 9.360,34
40.001 t/m 60.000 € 1.426,11 € 8.165,37 € 10.141,29
60.001 t/m 100.000 € 1.668,76 € 8.890,68 € 10.989,18
100.001 t/m 150.000 € 1.894,59 € 9.703,20 € 11.646,48
150.001 t/m 375.000 € 2.207,13 € 10.273,92 € 12.473,82
Meer dan 375.000 € 2.687,09 € 11.646,48 € 13.357,23

De burgemeester van Schiermonnikoog verdient op jaarbasis dus ruim 86.000 euro bruto per jaar. Een stuk minder dan Femke Halsema, die een bruto jaarsalaris van ruim 160.000 euro binnen harkt.

Extra vergoedingen voor Femke Halsema en co

Elke ambtenaar met een glimmende ketting om de nek kan ook nog eens rekenen op een extra 427,80 euro netto per maand. Dit is een onkostenvergoeding voor excursies, vakliteratuur en bureaukosten.

Daar blijft het niet bij. Zoals alle rijksambtenaren hebben ook burgemeesters recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het vakantiegeld bedraagt 8 procent van de salaris en de eindejaarsuitkering zelfs 9,8 procent (8,3 procent voor wethouders). In totaal strijkt Femke Halsema dit jaar dus bijna 194.000 euro bruto op.

Schrijf je in voor Manners Weekly!

Elke vrijdag echte verhalen regelrecht in je mailbox.