Wordt ‘s werelds best betaalde acteur de nieuwe James Bond?

Aan het rijtje met de mogelijke nieuwe James Bond is een kandidaat toegevoegd. ‘s Werelds best betaalde acteur heeft zichzelf opgeworpen!