Redactie
Redactie Life 3 jun 2016

Waarom durven we niet te zeggen dat geld wél gelukkig maakt?

‘Geld maakt niet gelukkig’ luidt het spreekwoord. Dat kan best zo zijn (hoewel wij van mening zijn dat dit maar ten dele opgaat, maar dat later), maar géén geld maakt helemaal niet gelukkig.

Wat is de invloed van geld op geluk?

Wanneer je het niet eens bent met de stelling dat geld niet gelukkig maakt, word je al snel als materialist afgeschilderd. Is dat erg? En bovendien: is dat wel terecht? Is het werkelijk een slechte zaak om materialistisch ingesteld te zijn? Wellicht wanneer je materiële zaken boven immaterieel geluk prefereert of wanneer je doodongelukkig wordt zonder mooie spullen, maar tot op zekere hoogte is materialisme logisch: je werkt niet voor niets hard. Natúúrlijk werk je ook hard voor de uitdaging en voldoening, maar als jij aan het einde van de maand 4000 euro op je bankrekening krijgt bijgeschreven, kan het zo zijn dat dit jou gelukkiger maakt dan wanneer dit 2000 euro zou zijn. Probeer dit niet te koppelen aan een gevoel van waardering (ook belangrijk), maar kijk nu eens gewoon naar de pegels.

Maar daar bovenop is het toch helemaal geen schande om te kunnen zeggen dat je een gelukkiger mens bent als je vaker uit eten kunt, naar een mooier land op vakantie kunt of eens in de zoveel jaar een kekke auto kunt kopen?

Als geld werkelijk niet belangrijk was en niet voor een beetje extra geluk zorgde: zou je er dan nog net zo hard voor werken? Je kunt het eens zijn met de stelling dat geld niet gelukkig maakt, geld is wel een middel om geluk in zekere zin eenvoudiger te bereiken. Deels dan, natuurlijk, want geluk schuilt in de basis in zaken als gezondheid, familie, liefde en vriendschappen. Maar daar bovenop is het toch helemaal geen schande om te kunnen zeggen dat je een gelukkiger mens bent als je vaker uit eten kunt, naar een mooier land op vakantie kunt of eens in de zoveel jaar een kekke auto kunt kopen?

Hoe zit het dan met het niét hebben van geld en (on)geluk?

Het tegenovergestelde van gelukkig zijn is ongelukkig zijn en zoals je geluk en geld voor een deel aan elkaar kunt koppelen, kun je ook een verband zien tussen ongelukkig zijn en geen geld hebben. Ook hierbij geldt: de basis van geluk (en ongeluk) schuilt in de immateriële, emotionele zaken. Wie geen liefde kent, geen naasten en vrienden heeft en niet in gezondheid leeft, zal vrijwel zeker minder gelukkig zijn dan iemand die al deze dingen wél heeft. Ook in dit opzicht kan het wel of juist niét hebben van geld van invloed zijn op het geluk dat iemand ervaart.

Dan is het toch volstrekt logisch dat je niet of minder gelukkig bent dan wanneer je wél geld en deze problemen dus niet zou hebben?

Wanneer mensen zeggen dat geld niet gelukkig maakt, vergeten zij wellicht een nuance en dat is dat het wél voorkomt dat je minder gelukkig bent. Bekijk het eens van deze kant: als je geen geld hebt, je huur of hypotheek niet kunt betalen, de rekeningen zich opstapelen, deurwaarders aan de lopende band aanbellen en jij en je eventuele kinderen rondlopen in oude vodden, dan is het toch volstrekt logisch dat je niet of minder gelukkig bent dan wanneer je wél geld en deze problemen dus niet zou hebben?

Geld is geen geluk, geld is een enabler van geluk.

Geld is geen geluk, geld is een enabler van geluk. In hoeverre dat voor jou geldt, is persoonlijk. De één heeft alleen voldoende geld nodig om van te kunnen leven en wordt niet per definitie gelukkiger van meer poen; de ander voelt zich wel degelijk een stukje gelukkiger wanneer hij zich een comfortabele levensstijl kan veroorloven. Laten we stoppen het verlangen en streven naar geld verdienen te stigmatiseren en niet vergeten dat meer geld niet alleen meer spullen betekent, maar ook de mogelijkheid op meer ervaringen: materieel en immaterieel geluk, dus.

Geld, geluk en relaties

De samenhang tussen geld en geluk kun je nog een niveau dieper benaderen. Wanneer je een relatie hebt, zijn jouw geld en jouw geluk ook van invloed op haar positie en geluk. Zij profiteert mee van jouw geld en vice versa maar zij lijdt ook onder jouw geldgebrek en omgekeerd. En in een relatie is jouw geluk ook haar geluk. Is één persoon gelukkig, dan geeft dit de ander een boost; is de één miserabel, dan wordt de ander hierin meegesleept.

En dus

Concluderend: het zou wél van oppervlakkigheid getuigen als geld als voorwaarde wordt gezien voor geluk, net zoals het van naïviteit getuigt om te denken dat geld geen (kleine) invloed uitoefent op iemands geluk. Wanneer mensen je veroordelen als je er openlijk voor uitkomt dat geld jou gelukkig maakt, zegt dit meer over deze mensen en de stigma’s in onze maatschappij dan over jou.

Reageer op artikel:
Waarom durven we niet te zeggen dat geld wél gelukkig maakt?
Sluiten