Jan
Jan Life 13 jun 2018

4 redenen waarom de Bitcoin aan waarde inlevert

Onlangs kelderde de waarde van de Bitcoin naar een nieuw dieptepunt. Ook al hoeft de meest recente daling niet direct te leiden tot een verdere devaluering, de bezorgdheid onder beleggers en investeerders over de levensvatbaarheid van de digitale munt neemt wel toe. Met name de ontwikkeling op lange termijn van het alternatief voor traditionele valuta is een bron van zorg.

De prijs van de digitale munt daalde met 4,6 procent afgelopen dinsdag naar 6.450,01 dollar, waardoor de waardedaling voor dit jaar meer dan 50 procent bedroeg. Het is te danken aan een recordhoogte van 19.511 dollar in december 2017  dat de munt aan populariteit won. Op het hoogtepunt had de Bitcoin munt in 2017 een waardestijging van meer dan 1400 procent laten zien.

Speculaties

Ook al wordt er veel gespeculeerd omtrent de reden van de koersdaling, de feitelijke reden is erg complex. Het is natuurlijk eenvoudig om te stellen dat de waarde is gaan dalen doordat de ontwikkeling achterbleef bij de verwachting. Volgens Kyle Samani, managing partner bij het in Austin, Texas gevestigde crypto hedgefonds Multicoin Capital, zegt desgevraagd in een e-mail. “Veel mensen die in april in Bitcoins investeerden toen de munt op 9000 dollar stond, beseffen dat ze niet snel winst zullen boeken of hun investering er uit kunnen halen. Het gevolg is dat men hun Bitcoins is gaan verkopen.” Dat is echter maar één reden voor de koersdaling. Een drietal andere problemen spelen zeker ook een rol:

  • Beperkte veiligheid en imago schade
  • Uitblijven van interesse bij institutionele investeerders
  • Bemoeienis van nationale overheden

Bitcoin en andere cryptocurrencies hebben de maken met een reeks aan incidenten die een smet werpen op het imago van de digitale valuta. Het meest recente voorval was de digitale inbraak bij Coinrail in het weekend van 9 en 10 juni. Dit bleek te resulteren in een verlies van een onbekende hoeveelheid digitale valuta. De waarde van de Bitcoin munt zakte als gevolg van die inbraak afgelopen maandag 11 juni met 12 procent.

De invloed van de beurzen en imagoverlies op Bitcoin

De cryptocoin exchanges hebben de laatste maanden te maken gekregen met meer aandacht dan hun lief is. Het ging dan vooral om uiteenlopende problemen zoals diefstallen, marktmanipulatie en het witwassen van geld. In mei kwam de sector onder toenemende controle van de overheid te staan ​​toen het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek opende naar illegale handelspraktijken die de prijs van Bitcoin en andere cryptocurrencies kunnen manipuleren.

“De relatief grote omvang van deze gebruikersgroep roept vragen op,” zei Susan Eustis, president van WinterGreen Research Inc., in een e-mail. “Terwijl cryptocurrency-beursen de laatste maanden wereldwijd in toenemende mate onder de loep zijn genomen, met allerlei problemen zoals diefstallen, marktmanipulatie en het witwassen van geld, is de aantrekkingskracht van Bitcoin op legitieme investeerders sterk verminderd.”

Investeerders durven niet

Naast de twee eerder genoemde situaties is er nog een andere factor van belang. Ondanks de geruchten is de Bitcoin munt er nog steeds niet in geslaagd om grote institutionele beleggers aan zich te binden. Kapitaal krachtige investeerders als Bill Gates en Warren Buffet laten de munt nog steeds links liggen en de recente ontwikkeling geven ook geen aanleiding om te vermoeden dat dit op korte termijn zou kunnen wijzigen. Met name Warren Buffet, met een geschat eigen vermogen van 84 miljard dollar zeker geen kleine jongen, ziet de Bitcoin als ‘rattengif in het kwadraat’. Duidelijk dat die twee geen vrienden zijn.

Overheidsbemoeienis met de Bitcoin

De ontwikkelingen van de munt en de risico’s die onderdeel zijn van het investeren in digitale valuta, maken het voor sommige overheden wenselijk om passende maatregelen te nemen. In China meldde de door de Communistische Partij gerunde People’s Daily op 7 juni dat het land verder zal gaan optreden  tegen illegale fondsenwerving en tegen de risico’s die zijn verbonden aan internetfinanciering. Ook andere landen houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zijn in sommige gevallen bezig om wetgeving in het leven te roepen om vat te krijgen op de opmars van de digitale valuta. Een gedecentraliseerde munt kan in de ogen van bepaalde overheden een dreiging vormen van de stabiliteit van een land.

Lange termijn investeerders krijgen de schuld

Onlangs verscheen een rapport naar aanleiding van een onderzoek van Chainalysis. De resultaten zouden een andere oorzaak voor de waardedaling van de Bitcoin munt aanwijzen. Zo zou er worden gesuggereerd dat de recente waardedaling(en) het gevolg zijn van het handelen door ervaren investeerders. Reden voor die opvallende conclusie ligt in het aantal transacties in de periode van december 2017 en april 2018.

De grote investeerders hebben lange tijd het HOLD-principe gehanteerd. Dit komt neer op het lang vasthouden van de investering in de hoop op een recente waardestijging. Deze bleef uit en vervolgens heeft men massaal de Bitcoin munt verkocht. De munten werden vervolgens aan nieuwe, onervaren investeerders verkocht. Het gevolg was dat de balans doorsloeg in het negatieve en een waardedaling was het gevolg. Het is het kunstmatig beïnvloeden van het vraag-en-aanbod principe. Bij een toenemend aanbod en een beperkte vraag zal de waarde immers dalen. Nu de long-term investeerders dus langzaam verdwijnen, zullen koerswisselingen toenemen. Nieuwe investeerders zijn in de regel ingestapt voor een goed rendement op de lange termijn. Dat dit geen verzinsel is blijkt wel uit het gegeven dat het aantal verhandelbare Bitcoins is gestegen met 57 procent.

Het goede nieuws

Gaat het dan zo slecht met de Bitcoin en andere digitale valuta? Nee, er is ook goed nieuws. Waar voorheen het gebruikelijk is dat andere munten door de vrije val van bijvoorbeeld de Bitcoin werden meegetrokken, daar is het tegenwoordig minder vanzelfsprekend. Natuurlijk zakken veel munten mee, maar lang niet zo hard als voorheen. Dit duidt er op dat ook andere crypto-valuta volwassener zijn geworden en minder afhankelijk zijn van een munt als de Bitcoin. Dat gegeven is hoopvol voor de toekomst.

Reageer op artikel:
4 redenen waarom de Bitcoin aan waarde inlevert
Sluiten