In deze Nederlandse villa kun je wonen zonder gezien te worden

Deze villa in in Eindhoven is gebouwd als een spiegel. Het unieke spiegelhuis is de bossen wordt ook daadwerkelijk gebouwd.