Het minimumloon in 2024 als het aan de politieke partijen ligt

Uitgerekend in procent én in euro per uur. Hoeveel willen de politieke partijen het minimumloon laten stijgen?