Redactie
Redactie Life 1 apr 2017

Food for thought: ‘rich thinking’ in perspectief geplaatst

Auteur Brian Tracy schreef het bekende boek Get Smart! Hoewel niet iedereen het eens is met zijn opvattingen over ‘rich thinking’ en het beïnvloeden van je eigen mindset, springt wat ons betreft één van zijn opvattingen eruit. Tracy zegt namelijk: veel van ons werken niet om te slagen, maar om niet te falen. Dat is best iets om over na te denken.

In dit artikel over rich thinking

  • Nadenken over waarom je sommige kansen niet pakt
  • Waarom Brian Tracy denkt dat wij van rijke mensen kunnen leren
  • Hoe wij dit in perspectief van succes zien
  • Leestijd: ongeveer 4 minuten

Een vertaling van een passage uit Brian Tracy’s boek over rich thinking:

Vanwege kritiek in hun vroege jeugd en vergissingen die zij in het verleden hebben gemaakt, worden veel mensen verlamd door de angst om fouten te maken, om hun tijd of geld te verliezen. Zelfs als zij geconfronteerd worden met een kans, schieten zij in een vorm van verlamming.

Hun angst voor falen leidt ertoe dat zij allerlei redenen verzinnen om geen actie te hoeven ondernemen. Ze hebben de tijd niet, ze kunnen de benodigde investering niet ophoesten, ze hebben de gevraagde kennis of capaciteiten niet. Als een hert dat in de koplampen van een naderende auto staart, zijn ze verlamd door het idee van falen en dit zorgt ervoor dat ze niet handelen.

De meeste vermogende mensen in Amerika zijn vermogend geworden door de verkoop van persoonlijke services. Zij hadden geen geld, maar wel het vermogen om hard te werken, te leren en hun vaardigheden uit te breiden om zo steeds waardevoller te worden. Als resultaat gingen voor hen steeds meer deuren open en dienden zich kansen aan.

Volgens Tracy zijn wij dus te bang om te handelen en zien wij bij kansen allerlei bedreigingen waarvoor wij voor onszelf een situatie creëren waarin wij kunnen zeggen: het is okay als ik dit niet doe. Tracy haalt hierbij een prachtig citaat van Abraham Lincoln aan: ‘I will study and prepare myself and someday my chance will come‘, aan de hand waarvan hij stelt: om iets te kunnen bereiken wat je nog niet eerder gelukt is, moet je dingen leren en oefenen die je nog nooit gedaan hebt. Het klinkt logisch, maar wellicht herken jij bij jezelf wel een situatie waarin je angstig was om te falen en daarom besloot iets toch maar niet te doen.

Die angst om te falen, die zoveel van ons stiekem hebben, gaat hand in hand met een andere negatieve eigenschap die volgens Brian Tracy vaak voorkomt: de wens om wel dingen te hebben zónder er hard voor te willen werken. De auteur stelt dat veel van ons in dat opzicht kunnen leren van rijke mensen en hun bijbehorende ‘rich thinking’. Wij zouden overigens eerder voor de term succesvolle mensen kiezen, maar wij vertalen Tracy’s woorden:

Rijke mensen zijn altijd op zoek naar manieren om waarde te creëren, te ontwikkelen en producten te produceren die de levens van andere mensen verrijken. Ze zijn altijd bereid om eerst te investeren alvorens te profiteren. Ze geloven niet in gemakkelijk geld verdienen. Rijke mensen geloven dat je dingen eerlijk moet verdienen en eerlijk moet betalen voor dingen die je nodig hebt.

Arme mensen (wij zouden hier wederom liever keizen voor de term onsuccesvolle mensen, red.) begrijpen dit fundamentele beginsel niet. Ze zien de directe relatie tussen wat je ergens in stopt en ergens uithaalt niet. Zij zijn altijd op zoek naar een manier om iets te krijgen met zo min mogelijk inspanning. Ze willen succes zonder de prestatie, geld zonder te werken en faam zonder talent. Arme mensen gokken en kopen loten. Zij komen zo laat mogelijk op hun werk, verspillen tijd en gaan zo vroeg mogelijk weer weg. Ze doen met honderdduizenden tegelijk mee aan programma’s als Idols, met het geloof dat ze rijk en beroemd kunnen worden zonder de benodigde investeringen te hoeven doen die nodig zijn om talent en vaardigheden te ontwikkelen.

Eén van de beste geheimen van rijk worden is altijd iets meer doen dan waarvoor je betaald wordt. Geef dat stukje extra en wees bereid om ergens iets meer in te stoppen dan dat je eruit haalt: op het extra stukje weg staan nooit files.

Reageer op artikel:
Food for thought: ‘rich thinking’ in perspectief geplaatst
Sluiten