Pim Jansen
Pim Jansen Life 27 jan 2019

Hoe jouw stem en communicatie ‘geheimen’ verklapt over je liefdesleven

Relaties en communicatie gaan hand in hand. Logisch, door goed te communiceren weet je wat er aan de hand is, kun je inspelen op actuele situaties en je bent in staat om te begrijpen waarom je partner op het ene moment anders reageert dan op een ander moment. Minder bekend is dat de manier waarop partners met elkaar communiceren, veel kan vertellen over de staat van de relatie. Zelfs een aankomende relatiebreuk zou op basis van onze communicatie te voorspellen zijn. En dan wordt het dus erg interessant. Zeker als we die wetenschap gebruiken in combinatie met Artificial Intelligence. Red je relatie dus met wetenschappelijk onderbouwde communicatie.

Laten we zeggen dat je relatie nou niet echt lekker loopt. Je hebt geprobeerd om samen dingen uit te puzzelen, veel gepraat en wellicht ook naar oplossingen gezocht met behulp van een derden, maar uiteindelijk wil je weten of het de moeite waard is. Zullen de dingen beter worden of is elke poging om het schip vlot te trekken, gedoemd te mislukken?

Goed luisteren is een kunst

Het is misschien de moeite waard om even te pauzeren en naar je partner te luisteren. Echt luisteren. Wanneer je met elkaar spreekt, bevat de klank van je stem, hoe gek het ook klinkt, een schat aan informatie. Subtiele verbuigingen in toon, de pauzes tussen zinnen en zelfs het volume waarmee je spreekt is van belang. Het bevat allemaal verborgen signalen over hoe jij je echt voelt. Veel van die signalen pakken we intuïtief op. We gebruiken de manier waarop we praten om de betekenis van wat we willen zeggen te verfijnen.

Denk maar aan het verschil in betekenis als we de klemtoon in een doodnormale zin verplaatsen:

  • Waarom ben jij hier?”
  • “Waarom ben jij hier?”
  • “Waarom ben jij hier?”

Die accentverschuiving is een van de meer voor de hand liggende manieren om onze spraak betekenis te geven. Maar er zijn veel meer signalen die we toevoegen zonder het te beseffen. De kunst is om die signalen op te pikken en op de juiste manier te verwerken. Dat is lastig, maar niet onmogelijk.

Kunstmatige intelligentie kan het einde voorspellen

Onderzoekers hebben nu met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) een manier ontwikkeld om deze ‘verborgen’ informatie te analyseren om zo de toekomst van een relatie te voorspellen. Verrassend genoeg blijkt dit extreem goed te werken. Gedurende de studie werden 134 stellen gevolgd. In een tijdsbestek van twee jaar werden er twee sessies georganiseerd door relatietherapeuten, waarbij elke sessie tien minuten duurde. Er werd per individu een onderwerp gekozen wat voor de persoon in kwestie relevant was en dat werd vervolgens besproken. De ontwikkelingen in de relatie werden geobserveerd en relatietherapeuten bekeken de video-opnames van de sessies om zodoende de situatie te beoordelen.

Het algoritme als verlengstuk van de relatietherapeut

Tegelijkertijd gebruikten de onderzoekers een door hen ontwikkeld algoritme om de communicatie tussen de partners te analyseren. Ervan uitgaande dat binnen de communicatie er sprake is van bepaalde functies kon men met behulp van het algoritme eenvoudig berekenen hoe deze functies werden gekoppeld aan de status van de relatie. Het algoritme was puur gebaseerd op de geluidsopnames, zonder rekening te houden met visuele informatie van de video’s. Het negeerde ook de inhoud van hun gesprekken. In plaats daarvan analyseerde het algoritme functies zoals cadans, toonhoogte en de lengte van een gesprek.

Verborgen informatie wordt zichtbaar

Verbazingwekkend genoeg pakte het algoritme ook spraakkenmerken op die boven de menselijke waarneming liggen. Deze functies zijn bijna onmogelijk te beschrijven omdat we ze meestal niet kennen, zoals spectrale trilling van de stem. “Met behulp van veel gegevens kunnen we patronen vinden die mogelijk ongrijpbaar zijn voor het menselijk oog en de oren”, zegt Shri Narayanan, een ingenieur die verbonden is aan de Universiteit van Zuid-Californië, die de studie leidde.

Het algoritme scoort beter

Na het analyseren van de gegevens die door middel van het algoritme waren verzameld, bleek dat het algoritme aanzienlijk beter scoorde dan therapeuten in het voorspellen van de relatiestatus. Het algoritme was in 79,3% van de gevallen beter in het analyseren van de uitkomst. De therapeuten, die het voordeel hadden dat ze ook de inhoud van de gesprekken van de paren konden begrijpen en hun lichaamstaal konden bekijken, kwamen op een score uit van 75,6%. “Mensen zijn goed in het decoderen van veel stukjes informatie”, zegt Narayanan. “Maar we kunnen niet alle aspecten van de beschikbare informatie verwerken.”

Is kunstmatige intelligentie de toekomst bij relatieproblemen?

Is het ethisch verantwoord om AI in te zetten als hulpmiddel voor relatieproblemen? Het antwoord daarop is ‘nee’. Aan de ene kant is het een handig middel als het gaat om het voorspellen van mogelijke scenario’s. Wat het niet doet, is aangeven waar de knelpunten liggen en wat er gedaan kan worden om eventuele obstakels te vermijden of om deze op te lossen.

BBC

Reageer op artikel:
Hoe jouw stem en communicatie ‘geheimen’ verklapt over je liefdesleven
Sluiten