Life

Het diploma is niet zaligmakend. Lang leve skills!

Waarom de veranderende maatschappij nieuwe kansen biedt

De arbeidsmarkt verandert. Er zijn problemen, maar er zijn vooral ook mogelijkheden. Met een creatieve mindset, een gezond arbeidsethos en skills kom je tegenwoordig verder dan in recente decennia. Laten we dát nu ook eens benoemen. Het draait niet allemaal meer om educatie, maar steeds vaker om capaciteiten en potentieel. Een diploma is niet meer zaligmakend

Natuurlijk begrijpen ook wij dat er beroepen zijn waarvoor een diploma vereist is. Een autodidactische chirurg zijn wij nog niet tegengekomen. Dit artikel moet dan ook in context gezien worden en geldt vooral als aanmoediging voor de ondernemende, ambitieuze millennial.

Een diploma is niet zaligmakend

Jouw carrière begint bij je opleiding; dat is althans het traditionele beeld. Nu zou het onzin zijn om studeren af te raden; een afgeronde studie verschaft je namelijk een beter uitgangspunt op de arbeidsmarkt en is, zoals wij zojuist al schreven, in sommige gevallen een vereiste. In andere gevallen is een diploma niet zaligmakend. Duizenden hoogopgeleide mensen zitten werkloos thuis of werken onder hun niveau. Vanwege concurrentie op de arbeidsmarkt, vanwege de economie; wat reden ook is: een diploma verschaft je een solide basis om de arbeidsmarkt mee te bestormen, maar is geen waarborg voor succes.

Anno 2016 heb je geen diploma meer nodig voor succes

The era of the self made man

De maatschappij biedt voordelen ten opzichte van die van een aantal decennia terug. This is the era of the self made man. Net als dat een diploma geen garantie (meer) is voor succes, betekent het ontbreken hiervan niet dat er voor jou geen succesvolle carrière in het verschiet ligt. Veel werkgevers houden nog vast aan voorafbepaalde diploma-vereisten, maar ook steeds meer werkgevers stappen hier vanaf. Parallel hieraan zie je de opkomst van de zzp’er, die veelal niet begrensd wordt door papiertjes en mogelijkheden ziet en creëert op basis van zijn eigen skills.

Kun jij jezelf vermarkten? Dát is de vraag die anno 2017 voor jonge professionals geldt.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nog niet eerder golden deze woorden waarschijnlijk zo sterk voor hoger opgeleiden. Want hoe belangrijk is dat papiertje? Het opent deuren, maar meer ook niet. Eenmaal binnen draait het om skills en ambitie. Wanneer een werkgever kan kiezen uit twee ogenschijnlijk gelijkwaardige kandidaten zal hij in de basis gaan voor de kandidaat met de beste opleiding, maar wat nu als allebei de kandidaten worden aangenomen? Dan worden de kaarten opnieuw geschud en vanaf dan zijn in veel gevallen de kansen voor iedereen gelijk.

Street smart is het nieuwe gediplomeerd

Kun jij jezelf vermarkten? Dát is de vraag die anno 2016 voor jonge professionals geldt. Natúúrlijk komen slimme, goed opgeleide mensen soms niet aan de bak door lastige omstandigheden, maar soms laten zij zich ook gewoon de kaas van het brood eten door mensen die street smart zijn. We kennen allemaal de voorbeelden van de ogenschijnlijk perfecte sollicitant die niet begrijpt waarom een andere – op het oog minder gekwalificeerde – kandidaat de job krijgt. Charisma, drive, personal branding: het speelt allemaal mee.

In de huidige maatschappij zijn inzet en capaciteiten bepalend voor succes

Het draait om skills en inzet

We hebben het vaak over problemen op de arbeidsmarkt, maar bieden deze (lastige) tijden juist niet nieuwe kansen? Meer dan ooit in de recente jaren en decennia kan een gemotiveerde professional weer iets bereiken op basis van skills en inzet. Meer en meer bedrijven, werkgevers en opdrachtgevers kijken naar potentieel. Dit zijn dé jaren om je carrière een impuls te geven. Ongebaande paden kunnen lonend zijn, underdogs worden winnaars en glazen plafonds houden mensen met goede ideeën steeds minder vaak tegen.

Werk hard en maak je eigen succes

Laten we in plaats van te blijven zeuren over hoe moeilijk het allemaal wel niet is nu eens kijken naar de andere kant van het verhaal. Want wat de omstandigheden ook zijn: in de meeste gevallen geven inzet en kwaliteit de doorslag. Zoek, vind en erken waar jij goed in bent, werk hard en maak je eigen succes.

17-02-2017 - Redactie