Alrik de Jong
Alrik de Jong | LinkedIn Life 21 mei 2020

Dauwtrappen met respect: gras als wapen tegen klimaatverandering

Het is Hemelvaartsdag en dan ben je natuurlijk wezen dauwtrappen, met je blote voeten in het gras. Hopelijk met respect, want gras zou wel eens een belangrijk wapen kunnen zijn tegen klimaatverandering.

In de negentiende eeuw dacht men dat de dauw op het gras een zuiverende werking had, maar het gebruik van ‘dauwtrappen’ als viering zou zijn oorsprong hebben op het heidens gebruik om de heropleving van de natuur te eren. Inmiddels is er geen sprake meer van het eren van de natuur, maar denken we in redden.

Onderzoek naar gras tegen klimaatverandering

Wageningen University gaat onderzoeken of gras kan bijdragen aan bescherming van het klimaat. De onderzoekers willen kijken hoe gras, waarop jij vanochtend nog lekker stond te dauwtrappen, bestendiger kan worden gemaakt tegen klimaatveranderingen. Daarbij wordt ook gekeken of groenere grasvelden kunnen bijdragen aan het tegengaan gaan van de negatieve effecten van klimaatverandering.

De Nederlandse zomers worden steeds heter en droger en ook het gras heeft daar last van. De droge grond kan grote hoeveelheden water tijdens een zomerse onweersbui slecht verwerken. En in woonwijken met veel beton blijft de warmte tijdens een zonnige dag dusdanig hangen waardoor hitte-eilanden kunnen ontstaan.

Klimaatvoordelen optimaliseren

Gras heeft een waterbergend vermogen én werkt bovendien verkoelend op een hete dag. Daarnaast draagt gras bij aan de biodiversiteit en heeft een functie als koolstofopslag, schrijft Wageningen University. Om al deze klimaatvoordelen van gras te optimaliseren gaat de universiteit onderzoeken hoe de ligging, het gebruik en het onderhoud van grasvelden verbeterd kunnen worden. Daarnaast kijken onderzoekers naar de best mogelijke samenstelling van grasvegetaties per type grasveld. Door de veranderende omstandigheden komen andere grassoorten in beeld, maar ook kruiden. Sommige gras- of kruidensoorten zijn bijvoorbeeld hittebestendiger, of kunnen meer water verdragen dan andere soorten.

De uitkomsten van het onderzoek worden zoveel mogelijk gedeeld, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Nederlandse grasvelden aan de slag kunnen met het zo optimaal mogelijk inzetten van het groene plantje. Dauwtrappen doe je volgend jaar met nog meer respect.

Wat is dauwtrappen precies?

Dauwtrappen is in Nederland de term voor de gewoonte om in het voorjaar vroeg op te staan en vervolgens, gewoonlijk in groepsverband, een wandeling of fietstocht door het buitengebied te maken. In de vroegte ligt de dauw vaak nog op het gras. Op Hemelvaartsdag werden vroeger zeer vroeg in de morgen al processies gehouden om de hemelvaart van Jezus te vieren. In een aantal Brabantse dorpen (zoals in ’s Gravenmoer,Leende en Den Hout) bestaat een traditie waarbij de harmonie en de drumband rond 6 uur ’s ochtends door het dorp gaan. Lees hier meer over deze bijna uitgestorven traditie.

Check ook: Scoren op Tinder? Praat over het klimaat!

Reageer op artikel:
Dauwtrappen met respect: gras als wapen tegen klimaatverandering
Sluiten