Pim Jansen
Pim Jansen Life 13 juli 2018

Wet- en regelgeving: zo gaat de wereld om met de opkomst van Bitcoin en andere cryptocurrency

Het idee van digitale valuta is een heel nieuwe benadering van het geldverkeer. Centrale banken over de hele wereld zijn nog steeds aan het twijfelen over de implicaties van de achterliggende technologie. Blockchain, bitcoin, Ethereum, Monero en andere altcoins hebben aangetoond met nieuwe innovaties uit de techsector, dat ze de status-quo kunnen doorbreken.

Daarnaast zijn de nieuwe onderliggende technieken in staat om ook het concept van digitale valuta vooruit helpen, waardoor het een echte concurrent wordt om traditionele geldstromen te vervangen en oplossingen te bieden waar het gaat om de veiligheid van de transacties. Dit plaatst overheden wereldwijd in een lastige positie.

Wetgeving is noodzakelijk

Aan de ene kant kan het creëren van wetgeving de adoptie van een geavanceerde financiële infrastructuur aanmoedigen. Als bij-effect kan een dergelijke ontwikkeling een enorme zegen zijn voor het economisch concurrerend vermogen van overheden en landen. De andere kant van het verhaal is de vrijheid van digitale valuta. Altcoins bieden in veel gevallen een grote mate van anonimiteit en vrijheid.

Het reguleren van die vrijheden zal zonder meer een van de beleidspunten zijn van overheden. Te veel relatieve vrijheid, binnen een systeem waarbij twee verschillende monetaire systemen opereren zal ongetwijfeld de integriteit van het papiergeld gaan ondermijnen. Overheden willen namelijk veel vrijheden aan banden leggen om de controlefunctie te optimaliseren.

Wat er gebeurt als er ineens 6 miljoen bitcoin verdwenen is

De noodzakelijke balans is op dit moment niet aanwezig en dus zullen overheden huiverig zijn om de spreekwoordelijke zegen te geven aan het proces van acceptatie wat nodig is om een cryptovaluta te bevorderen tot wettig geaccepteerd betaalmiddel. De balans is dus afwezig, en dus hebben diverse regeringen heel anders gereageerd op de introductie van bitcoin (en andere cryptocurrency-technologie). De reacties varieerden van vrees en angst tot acceptatie op grote schaal. Het enige wat ze allemaal kunnen beamen, is dat het besluit niet lichtvaardig genomen moet worden.

De Verenigde Staten

Zoals elk land heeft ook Amerika veel te verliezen en veel te winnen in het proces van adoptie van cryptocurrencies en de blockchaintechnologie.

Wetgevers hebben er grotendeels voor gekozen de groeiende trend niet te erkennen en hebben ze het zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven laten bestaan. De federale regering van de Verenigde Staten heeft nog niet het recht opgeëist om cryptocurrencies te reguleren, waardoor afzonderlijke staten kunnen bepalen hoe hun burgers er aan kunnen deelnemen.

Tot nu toe hebben New York, Arizona, Maine, Nevada, Vermont en nog en aantal staten, wetsvoorstellen ingediend bij hun senaat, meestal met betrekking tot het gebruik van blockchain-technologie en smart contracts voor het bijhouden van gegevens en andere overheidstaken.

De enige concrete uitspraken over cryptocurrency van federale entiteiten betreffen hoe mensen hun winsten moeten rapporteren (met name aan de belastingdienst), en hoe ze worden belast (als eigendom). In algemene zin zijn bedrijven vrij om betalingen in bitcoin en andere vormen van digitale munten te accepteren. Zo accepteerde de reiswebsite expedia.com de bitcoin als betaalwijze, maar heeft deze mogelijkheid inmiddels teruggetrokken.

Europa is de hoofdstad van de cryptocurrency

Europa is een complexere plaats voor cryptocurrency. In tegenstelling tot de, voor kort, onoplettende opstelling van de VS, kwam Europa sterk uit de economische crisis van 2008. Als reactie op de crisis werd er in een versneld tempo besloten om wetgeving in te voeren en aan te passen. Ook werden beleidsmakers betrokken bij het begeleiden van startups in de techsector.

In de afgelopen jaren heeft deze techsector zich juist toegelegd op het ontwikkelen van bedrijfsmodellen waarbij de blockchaintechnologie een voorname plaats inneemt. Binnen de monetaire unie van 19 landen is blockchain bijna geheel gebouwd met het in acht nemen van de  nieuwe regelgeving. Hierdoor kan er transparanter worden gewerkt en kunnen gegevens tussen markten en instellingen beter worden gedeeld.

Analyse: hoe altcoins sterven en Bitcoin nóg dominanter wordt

Hierdoor loopt Europa voorop als het gaat om de (gedeeltelijke) adoptie van de mogelijkheden van de blockchaintechnologie. Zelfs buiten de monetaire unie hebben centrale banken dit voorbeeld gevolgd en erkennen zij het immense potentieel van vroege aanvaarding voor hun individuele territoria.

Nu de uitvoerende arm van het Europees Parlement momenteel bezig is met het opstellen van een eigen beleidsplan om de gestelde doelen te behalen, is het nu aan individuele landen om hun deuren te openen en te beslissen hoe men wenst om te gaan met de mogelijkheden en de daaraan gekoppelde uitdagingen inzake altcoins en de blockchaintechnologie. Tot nu toe zijn de eerste resultaten bemoedigend.

Bitcoin in Zwitserland

Zwitserland heeft besloten om cryptocurrency op dezelfde niet-regulerende manier te omarmen als veel andere Europese landen. De Zwitserse Bondsraad heeft verklaard dat, hoewel cryptocurrency momenteel niet hoeft te worden gereguleerd, er wetten worden opgesteld om te bepalen hoe de financiële sector hiervan gebruik kan maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de status van effecten en de belastbaarheid te bepalen.

Zwitserland heeft dan ook een snelgroeiende blockchain-opstart-community. Een belangrijk orgaan hierin is de Crypto Valley Association, een non-profit organisatie  die in het leven is geroepen om de toepassing van de nieuwe blockchaintechnologie in het Zwitserse ecosysteem te standaardiseren. Openbare infrastructuur begint ook cryptocurrencies op te nemen, waarbij passagiers hun transportkosten en andere gemeentelijke heffingen met bitcoin kunnen betalen.

Duitsland

In Duitsland wordt bitcoin al beschouwd als een “rekeneenheid” en zijn burgers vrij om het te verhandelen zoals zij dat wensen. Het is echter ook belastbaar en men moet BTW betalen wanneer het wordt gewisseld met euro’s. Duitsland is een ander goed voorbeeld van hoe regeringen een wirwar aan regelgevingskwesties hebben voorkomen door cryptocurrency niet als ‘echte’ valuta te labelen.

In dit geval hebben ze ook het gevaar van sommige cryptocurrency-concepten zoals ICO’s onderkend en hebben ze in reactie hierop waarschuwingen uitgegeven. De belangrijkste toezichthoudende instantie van het Duitsland heeft onlangs een bericht gepubliceerd waarin de aandacht van de belegger wordt gevestigd op de “risicovolle, zeer speculatieve vormen van belegging” en het potentiële gevaar van fraude.

Reageer op artikel:
Wet- en regelgeving: zo gaat de wereld om met de opkomst van Bitcoin en andere cryptocurrency
Sluiten