Pim Jansen
Pim Jansen Life 16 jun 2018

Volgens onderzoek is dit de reden dat de Bitcoin daalt

Als je eind vorig of zelf begin vorig jaar hebt geïnvesteerd in de Bitcoin, dan zal je niet veel plezier beleven aan de koersontwikkeling van de digitale munt. De cryptocurrency is de afgelopen maand bijna 30 procent gekelderd en dit jaar meer dan 50 procent. Maar Tom Lee van Fundstrat heeft misschien net de reden achter de recente waardedaling ontdekt – of op zijn minst een deel ervan. De gestage daling van de waarde lijkt verband te houden met de vervaldatum van Bitcoin futures.

Bitcoin Futures

In een recente notitie schreef Lee, het hoofd van het onderzoeksbureau, dat sinds de lancering van CBOE-bitcoin-futures in december, de prijzen zijn gedaald tot aan de vervaldatum van deze futures.

“Bitcoin ziet dramatische prijsveranderingen rondom vervaldag van CBOE-futures. Dit is iets wat door Justin Saslaw is gesignaleerd bij Raptor Group. We hebben een aantal gegevens verzameld en op basis van die data heeft het er alle schijn van dat er sprake is van manipulatie in de aanloop naar de einddatum van de futures. In de afgelopen tien dagen is de waarde van de munt met 18% gedaald. Dat deze daling samenvalt met de einddatum van de CBOE-Bitcoin -Futures lijkt dan ook geen toeval.

Volgens Tom Lee zijn er echter wel twee uitzonderingen: in februari van dit jaar steeg de waarde van de Bitcoin met bijna 15 procent en in een vergelijkbare situatie in april was er sprake van een stijging van 16 procent.

Afloopdatum van de futures

Het CBOE future-contract voor Bitcoin juni verliep afgelopen woensdag, terwijl de waarde op dat moment het laagste was van de afgelopen vier maanden.

‘Als je het nog breder wilt trekken, dan zie je dat er zelfs sprake is van een toenemende volatiliteit’, aldus Tom Lee. “En gemiddeld genomen zal er sprake zijn van een herstel vanaf de zesde dag na het aflopen van de futures.”

Natuurlijk zijn er andere redenen geweest voor het Bitcoin-bloedbad. Onzekerheid over regelgeving, bezorgdheid over prijsmanipulatie en sentiment op de beurzenmarkt hebben allemaal invloed op de waardeontwikkeling van de cryptocurrency. Niettemin, als de theorie van Lee klopt, zou zich in de komende paar dagen moeten herstellen.

Licht herstel

CBOE Bitcoin futures zijn bijna 70 procent gedaald ten opzichte van december. Ondanks de waardedaling houdt Tom Lee vast aan zijn voorspelling dat de munt tegen het einde van 2018 een behoorlijk herstel heeft laten zien. In zijn optiek is een waarde van 25.000 dollar aan het einde van het jaar nog steeds haalbaar. Bitcoin heeft zich overigens lichtelijk hersteld afgelopen donderdag, de munt werd toen verhandeld tegen een koers van 6.400 dollar.

Reactie van CBOE

In reactie op het verklaring van Lee schreef Chris Concannon, president en Chief Operating Officer van CBOE Global Markets, in een e-mail aan CNBC:

“Hoewel we enthousiast zijn over onze onlangs gelanceerde Bitcoin-futures, overschat men het idee dat de futures de Bitcoin-prijs wezenlijk hebben beïnvloed. Het is altijd makkelijk om enkel te verwijzen naar een enkelvoudige oorzaak en andere mogelijke verklaringen voor de waardedaling opzij te schuiven. De daling van Bitcoin kan gemakkelijk worden verklaard door andere factoren, zoals de recente wijziging in wetgeving in diverse landen , de opkomst van andere cryptocurrencies en afnemende media-interesse in de munt.”

Reageer op artikel:
Volgens onderzoek is dit de reden dat de Bitcoin daalt
Sluiten